1.000 tỷ đồng cho Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

author 09:41 24/09/2014

(VietQ.vn) - Liên Bộ Tài chính và Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư Liên tịch số 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 về hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

Dành 1.000 tỷ đồng cho Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia. Ảnh minh họa

Theo đó, vốn điều lệ của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia là 1.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước về hoạt động khoa học, công nghệ. Quỹ được cấp vốn bổ sung hàng năm từ NSNN để đạt tổng mức vốn điều lệ của Quỹ. 

Vốn của Quỹ được sử dụng để tài trợ, cho vay đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, quy định tại Thông tư này và đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích.

Nội dung của nhiệm vụ, dự án khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ không được trùng lặp với các nhiệm vụ, dự án đã hoặc đang thực hiện bằng nguồn vốn của Quỹ hoặc nguồn vốn khác của Nhà nước.

Quỹ được sử dụng nguồn vốn điều lệ được cấp trong thời gian nhàn rỗi, chưa sử dụng tài trợ, cho vay để gửi tại các ngân hàng thương mại nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho Quỹ nhưng phải đảm bảo an toàn.

Hằng năm, Quỹ thực hiện cân đối nguồn vốn và nhu cầu vốn, thực hiện kế hoạch hóa các nguồn vốn:

- Quỹ chủ động vận động và tiếp nhận các nguồn vốn ngoài ngân sách và nguồn vốn khác theo quy định của Quỹ và các quy định có liên quan của Nhà nước;

- Quỹ thực hiện cân đối nguồn vốn và nhu cầu vốn ngân sách nhà nước cấp để tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quỹ mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và mở tài khoản giao dịch tại các ngân hàng thương mại theo quy định. Quỹ được bố trí và cấp vốn bổ sung hằng năm từ ngân sách nhà nước để đạt tổng mức vốn điều lệ của Quỹ theo dự toán ngân sách nhà nước, các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước.

Đối tượng chi, nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành và các quy định tại Thông tư này.

Vốn hoạt động và tài sản của Quỹ phải được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả theo các phương thức tài trợ của Quỹ. Việc giám sát, kiểm tra, thanh tra việc sử dụng vốn và tài sản của Quỹ được thực hiện theo các quy định hiện hành về chi ngân sách nhà nước.

Quỹ được phép chuyển vốn dư trong năm tài chính sang năm tài chính kế tiếp.

Theo Thông tư nói trên quy định về quản lý tài chính đối với các hoạt động tài chính của quỹ gồm: Tài trợ cho các dự án nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của doanh nghiệp; sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới; chuyển giao, hoàn thiện, sáng tạo công nghệ để sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia. Tài trợ dự án ươm tạo công nghệ. Tài trợ các đề tài nghiên cứu lập dự án nghiên cứu tiền khả thi, dự án khả thi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; đề tài nghiên cứu về tìm kiếm, giải mã công nghệ, khai thác sáng chế, cải tiến kỹ thuật cho phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến. Tài trợ dự án nhân rộng, phổ biến, giới thiệu và chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ở khu vực nông thôn, miền núi. Tài trợ dự án đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ việc chuyển giao, ứng dụng công nghệ cho doanh nghiệp...

Thông tư quy định rõ nguyên tắc quản lý tài chính của Quỹ là hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ. Quỹ được tự chủ về tài chính theo quy định đối với tổ chức tài chính nhà nước và thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

Thông tư cũng quy định nguồn vốn hoạt động của Quỹ bao gồm nguồn từ NSNN và huy động ở các nguồn khác từ các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước; vốn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; lãi cho vay từ các dự án vay vốn của Quỹ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Ngoài ra, căn cứ tình hình hoạt động cụ thể của Quỹ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tăng vốn điều lệ của. Quỹ sau khi thống nhất với Bộ Tài chính. Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia được sử dụng 50% vốn ngân sách cấp để thực hiện các hình thức hỗ trợ lãi suất vay, cho vay ưu đãi, bảo lãnh để vay vốn.

Thông tư Liên tịch số 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 về hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia sẽ có hiệu kể từ ngày 10/10/2014.

Hồng Anh


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang