(VietQ.vn) - Gemba Walk là kỹ thuật quản lý ngày càng phổ biến. Bằng cách thực hiện các chuyến đi đến nơi làm việc, các nhà lãnh đạo có được cái nhìn sâu sắc vào dòng giá trị và thường khám phá ra các cơ hội cải tiến và tìm ra những cách thức mới để hỗ trợ nhân viên. Cách tiếp cận này là một phương pháp cộng tác, trong đó các nhân viên cung cấp thông tin chi tiết về những gì được thực hiện và lý do tại sao.

Biên dịch: Phạm Trang
Thiết kế: Doãn Trung
Thích và chia sẻ bài viết:

Về đầu trang