127 tập đoàn, tổng công ty nợ gần 1,35 triệu tỷ đồng

author 16:02 29/11/2013

(VietQ.vn) - Có số nợ vay tương đối lớn là tập đoàn Dầu khí 124.499 tỷ đồng, tập đoàn Điện lực 103.194 tỷ, Tổng công ty Hàng hải 31.681 tỷ...

 

đầu tư đa ngành, công ty mẹ, tổ chức tín dụng, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn dầu khí, tập đoàn điện lực
Mặc dù nhận xét khối tổng công ty có mức tăng trưởng chậm, song Chính phủ khẳng định các tập đoàn, tổng 
công ty vẫn đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động của khối doanh nghiệp nhà nước trên toàn quốc.

Đây là một trong rất nhiều con số đáng chú ý ở báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, và doanh nghiệp có cổ phẩn, vốn góp của nhà nước, vừa được Chính phủ gửi đến Quốc hội.
Kết quả kinh doanh chung của các doanh nghiệp nhà nước
Theo báo cáo, kết thúc năm tài chính 2012, cả nước có 846 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Báo cáo hợp nhất của các doanh nghiệp này cho biết các thông tin: 

- Tổng tài sản: 2.569.433 tỷ đồng, tăng 13% so với 2011.

- Vốn chủ sở hữu: 1.019.578 tỷ, tăng 26% so với 2011.

- Doanh thu: 1.709.171 tỷ, tăng 4,3% so với 2011. 

- Lợi nhuận trước thuế: 166.941 tỷ, tăng 7% so với 2011. 
- Nộp ngân sách: 221.673 tỷ, tăng 12% so với 2011. 
Dù đánh giá là các doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty vẫn có sự tăng trưởng đáng kể, song Chính phủ cũng nhận định hiệu quả sản xuất kinh doanh của khối này chưa tương xứng với quy mô vốn, tài sản của doanh nghiệp, năng suất lao động không cao.
Báo cáo riêng về các tập đoàn, tổng công ty
Dành phần riêng để báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của127 tập đoàn, tổng công ty, Chính phủ cho biết:

- Tổng tài sản: 2.392.274 tỷ đồng, tăng 28,2% so với năm 2011. 
- Đầu tư tài chính ngắn hạn: 153.575 tỷ đồng, tăng 28,25% so với 2011.
- Đầu tư tài chính dài hạn: 171.373 tỷ, tăng 5,07% so với 2011.
- Hàng tồn kho: 222.264 tỷ đồng, giảm 4% so với thực hiện năm 2011 và chiếm 9,3% tổng tài sản.
- Lợi nhuận trước thuế: Khối các tập đoàn lợi nhuận đạt 125.187 tỷ đồng, tăng 12%, khối tổng công ty chỉ đạt 26.965 tỷ và tăng 2% so với năm trước.
- Tổng số nợ phải thu: 275.975 tỷ đồng, trong đó nợ phải thu khó đòi là 13.490 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm trước và chiếm 4,89% tổng số nợ phải thu.
- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2012: 1,46 lần.
-  Vay từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng: 402.955 tỷ đồng, tăng 2% so với 2011
- Nợ nước ngoài 315.851 tỷ đồng = Vay ngắn hạn + Vay dài hạn

+ Vay ngắn hạn: 70.659 tỷ.
+ Vay dài hạn: 245.192 tỷ = vay lại vốn ODA của Chính phủ (54,574 tỷ đồng) + vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh (150.681 tỷ) + các khoản tự vay, tự trả.
- Vốn chủ sở hữu của các tập đoàn: 921.638 tỷ đồng, tăng 197.831 tỷ (tương đương 27%) so với thực hiện năm 2011, chiếm 39% tổng nguồn vốn.
- Hệ số bảo toàn vốn chủ sở hữu bình quân: 1,27 lần. 

Danh sách các công ty mẹ có nợ phải thu/tổng tài sản ở mức trên 50%

Chính phủ cũng điểm danh một số công ty mẹ có tỷ lệ nợ phải thu/tổng tài sản ở mức trên 50%, thậm chí trên 60%. 
- Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 nợ phải thu chiếm 66%
- Công ty mẹ - Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 nợ phải thu chiếm 62%... 
Nợ phải trả: Không đưa ra so sánh
Với nợ phải trả, con số luôn được coi là nhạy cảm của khối tập đoàn, tổng công ty, báo cáo cho hay hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2012 là 1,46 lần.
Riêng số này báo cáo không đưa ra so sánh. Song, theo văn bản trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính vào kỳ họp cuối năm 2012 thì tính đến thời điểm 31/12/2011, tổng số nợ phải trả của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước là 1.292.400 tỷ đồng, tăng 18,9% so với 2010. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2011 là 1,77 lần.

Vay ngân hàng và tổ chức tín dụng: 402.955 tỷ đồng, tăng 2% so với 2011
Có số nợ vay tương đối lớn là:

- Tập đoàn Dầu khí 124.499 tỷ đồng;
- Tập đoàn Điện lực 103.194 tỷ;
- Tổng công ty Hàng hải 31.681 tỷ…
Các doanh nghiệp âm vốn chủ sở hữu
Chính phủ cho rằng, xét tổng thể, các tập đoàn, tổng công ty bảo toàn được vốn chủ sở hữu, hệ số bảo toàn vốn bình quân là 1,27 lần. 
Nhưng cũng có những tổng công ty không bảo toàn được vốn chủ sở hữu do kinh doanh thua lỗ, gặp nhiều rủi ro, không tự chủ được về tài chính dẫn đến vốn chủ sở hữu giảm sút (hệ số bảo toàn vốn H nhỏ hơn 1 hoặc âm).
Các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu âm được điểm tên là:
- Tổng công ty Xăng dầu Quân đội - 205 tỷ;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - 2.177 tỷ;
- Tổng công ty Cơ khí xây dựng - 316 tỷ. 
Các doanh nghiệp lỗ 
Báo cáo hợp nhất của 25 tập đoàn, tổng công ty đến 31/12/2012 có lỗ lũy kế là 17.033 tỷ đồng và 16 công ty mẹ lỗ lũy kế 11.820 tỷ đồng, báo cáo cho hay.
Có tên trong danh sách lỗ này là:
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam với 4.562 tỷ đồng;
- Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC lỗ 246 tỷ;
- Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 lỗ 44 tỷ.
Đầu tư ngoài ngành: Còn lớn, kém hiệu quả
Tại báo cáo, Chính phủ vẫn nêu tình trạng đầu tư ra ngoài ngành của doanh nghiệp nhà nước còn lớn, kém hiệu quả, trong khi hầu hết các “ông lớn” đều đang đầu tư dựa trên vốn vay. 
Các con số cụ thể cho thấy giá trị đầu tư vào chứng khoán, vào quỹ đầu tư, bảo hiểm của các công ty mẹ đều giảm, riêng đầu tư vào ngân hàng lại tăng 3% so với năm 2011, với 13.152 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, giá trị đầu tư vào bất động sản của các công ty mẹ không có ngành kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản là 6.089 tỷ đồng, tăng 1.188 tỷ so với năm trước. 
Độc quyền, sức ỳ lớn, quản trị yếu
Chính phủ cũng nhận định hiệu quả sản xuất kinh doanh của khối này chưa tương xứng với quy mô vốn, tài sản của doanh nghiệp, năng suất lao động không cao. 
Việc tồn tại tình trạng độc quyền trong một số lĩnh vực làm cho doanh nghiệp nhà nước không chịu sức ép cạnh tranh, dẫn đến sức ỳ lớn, báo cáo viết.
Chính phủ cũng nêu lại một thực trạng được nhắc đến rất nhiều lần tại nghị trường là năng lực, quản trị ban điều hành của một số tập đoàn, tổng công ty còn yếu kém, làm thất thoát vốn, tài sản, để xảy ra nợ xấu, thua lỗ liên tục nhưng chưa hoặc không được xử lý trách nhiệm rõ ràng, cụ thể.
Theo VnEconomy
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang