4 trường hợp trả lại chứng chỉ hành nghề dược

author 08:48 27/10/2012

(VietQ.vn) - Có 4 trường hợp trả lại chứng chỉ hành nghề dược. Đó là một trong những nội dung tại Nghị định 89/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược, vừa được Chính phủ ban hành.

Tại nghị định mà Chính phủ vừa ban hành sẽ có 4 trường hợp trả lại chứng chỉ hành nghề dược.

Nghị định lần này quy định, Mỗi cá nhân chỉ được cấp một chứng chỉ hành nghề dược và chỉ được quản lý chuyên môn một hình thức tổ chức kinh doanh tại một địa điểm kinh doanh thuốc.

Cơ quan quản lý nhà nước nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trong 4 trường hợp: 1- Cơ sở kinh doanh thuốc thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; 2- Cơ sở kinh doanh thuốc chấm dứt hoạt động kinh doanh; 3- Cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc nhưng nhận được văn bản trở lời không cấp của cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 4- Cá nhân xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (đối với các Chứng chỉ hành nghề đã cấp có thời hạn 5 năm).

Chứng chỉ hành nghề dược được cấp một lần

Về giá trị, thời hạn của Chứng chỉ hành nghề dược, tại Nghị định 79/2006/NĐ-CP quy định chứng chỉ hành nghề dược có thời hạn 5 năm, kể từ ngày cấp. Trước khi hết hạn 3 tháng, nếu muốn tiếp tục hành nghề thì cá nhân phải làm hồ sơ đề nghị gia hạn theo quy định. Thời gian gia hạn tối đa là 5 năm và không hạn chế số lần gia hạn.

Còn tại Nghị định 89/2012/NĐ-CP quy định về giá trị, thời hạn Chứng chỉ hành nghề dược được sửa đổi, bổ sung là: Chứng chỉ hành nghề dược được cấp một lần, có giá trị trong phạm vi cả nước. Đối với Chứng chỉ hành nghề dược đã cấp với thời hạn 5 năm, khi hết hạn, cá nhân phải làm thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/12/2012.

Đức Thắng

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang