video hot

9 Doanh nghiệp nêu 3 hạn chế về hạ tầng đô thị TP HCM

14:29 05/06/2017

Vietq.vn - Gặp lãnh đạo TP HCM, doanh nghiệp nêu nền đất của TP quá xấu, chưa xác định số dân vãng lai... nên gặp khó trong phát triển hạ tầng.

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang