Áp dụng ISO 3834 tại Công ty TNHH Công nghiệp Toàn Tâm

author 06:18 05/01/2021

(VietQ.vn) - Nhờ ISO 3834 giúp cho Công ty TNHH Công nghiệp Toàn Tâm chiếm lĩnh thị trường, các sản phẩm của công ty được đối tác đánh giá cao.

Công ty TNHH Công nghiệp Toàn Tâm chuyên sản xuất các sản phẩm bulong, ốc vít. Là doanh nghiệp bán buôn bu long - ốc vít chuyên nghiệp kết hợp đồng bộ giữa nghiên cứu và phát triển, sản xuất kinh doanh và dịch vụ.

Công ty có đa dạng chủng loại bulong, ốc vít với số lượng máy móc nhiều có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu về bu long, ốc vít của khách hàng trong thời gian nhanh nhất.

Công ty TNHH Công nghiệp Toàn Tâm luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm, lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng cơ bản cho doanh nghiệp và liên tục đổi mới là sự sống còn của doanh nghiệp vì vậy, ban giám đốc công ty đã nghiên cứu và tìm hiểu về ISO 3834.

Áp dụng ISO 3834 tại Công ty TNHH Công nghiệp Toàn Tâm. 

Công ty đã được các Chuyên gia tư vấn của Trung tâm Thông tin Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành các công việc: tư vấn, đào tạo, xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

Chuyên gia của Trung tâm đã phối hợp cùng các bộ phận tiến hành soạn thảo tài liệu và mẫu biểu công việc cần thiết theo yêu cầu tác nghiệp của Công ty, đồng thời đáp ứng yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834. Hướng dẫn áp dụng thử các mẫu biểu công việc, tiến hành đánh giá sự phù hợp của các mẫu biểu, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống biểu mẫu.

Đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ cho các thành viên Ban ISO nhằm nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834. Tiến hành soạn thảo các tài liệu viện dẫn và biểu mẫu công việc cần thiết theo yêu cầu của Công ty.

Hướng dẫn các thành viên Ban ISO xây dựng quy trình, biểu mẫu, hướng dẫn công việc. Tổ chức đào tạo, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng tới các thành viên trong ban ISO. Các thành viên Ban ISO có trách  nhiệm hướng dẫn nhân viên trong bộ phận thực hiện tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834.

Thực hiện hướng dẫn các thành viên Ban ISO cách thức đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834, xem xét tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống tài liệu đã ban hành và áp dụng tại Công ty sau đó đưa ra báo cáo đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834.

Kết hợp cùng các thành viên Ban ISO dựa vào báo cáo đánh giá nội bộ để phát hiện các điểm không phù hợp (nếu có) so với yêu cầu tác nghiệp và tiêu chuẩn ISO 3834, hướng dẫn cách thức khắc phục sai lỗi cùng các hành động phòng ngừa tương ứng. Xác định được chức năng nhiệm vụ chính của Công ty, theo đó xác định quá trình cần thực hiện trong Hệ thống quản lý chất lượng (gồm các quá trình hoạt động quản lý, các quá trình hỗ trợ,..). Đưa ra được những chính sách và mục tiêu chất lượng đúng đắn, cần thiết và kịp thời, đáp ứng yêu cầu và cải tiến nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng.

Sau khi áp dụng ISO 3834 Công ty đã xây dựng hoàn thiện sổ tay chất lượng để giới thiệu về Công ty, về chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, có bổ sung các nội dung và yêu cầu của ISO 3834. Cuốn sổ tay chất lượng còn thể hiện cam kết của lãnh đạo Công ty trong việc cung cấp các nguồn lực cần thiết để duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng hàn ISO 3834. Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận trong Công ty. Sổ tay chất lượng viện dẫn các thủ tục/quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng và giới thiệu cơ cấu của hệ thống văn bản.

Công ty đã xây dựng bổ sung và áp dụng các quy trình và biểu mẫu kèm theo như: quy trình hàn, quy trình kiểm soát điều phối viên hàn, quy trình gia nhiệt trước, trong và sau khi hàn... Các công việc của từng cá nhân, bộ phận trong công ty nói chung và trong bộ phận hàn nói riêng đã được chuẩn hóa theo đúng quy trình, giảm thiều những hành động không phù hợp làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Công ty đã xây dựng hoàn thiện các hướng dẫn công việc chính là tài liệu mô tả chi tiết công việc cụ thể thực hiện tại các khâu nhất định và phạm vi áp dụng của hướng dẫn công việc được xác định bởi phạm vi thủ tục liên quan. Các bộ phận đưa thêm hồ sơ, tài liệu liên quan đến hàn vào hồ sơ chất lượng của bộ phận mình. Nhờ đó kết quả công việc hàng ngày đảm bảo được kiểm soát chặt chẽ.

Việc áp dụng Hệ thống QLCL hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834 đã thực sự trở thành công cụ đắc lực trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH Công nghiệp Toàn Tâm.

Phương Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang