APEC 2017: Tăng cường hiệu quả hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ

author 14:00 19/02/2017

(VietQ.vn) - Cuộc họp IPEG 44 do Cục Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) chủ trì đã bám sát mục đích chung của hợp tác APEC về sở hữu trí tuệ.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Ngày 18/02/2017, tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra Cuộc họp IPEG-44. Tham dự Cuộc họp là các đại biểu đến từ 18/21 nền kinh tế thành viên APEC. Đoàn Việt Nam gồm 07 thành viên do Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) Lê Ngọc Lâm làm Trưởng Đoàn.

Tại IPEG 44, các đại biểu tập trung bám sát chủ đề tăng cường đối thoại về chính sách sở hữu trí tuệ và thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường tính hiệu quả của hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ, thực hiện Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS của WTO); Nỗ lực triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động tập thể (CAP) về sở hữu trí tuệ nhằm đạt các mục tiêu của APEC về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020; Phát triển nguồn nhân lực về sở hữu trí tuệ cho các nền kinh tế đang phát triển và chậm phát triển. Đồng thời, qua đó, nâng cao nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ; Khuyến khích sử dụng, khai thác và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, đoàn Việt Nam sẽ có 2 bài trình bày, bao gồm: Quy trình xử lý đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid tại Cục Sở hữu trí tuệ; và Hoạt động đổi mới, sáng tạo của Việt Nam.

Cuộc họp lần thứ 44 Nhóm chuyên gia APEC về Sở hữu trí tuệ. Ảnh MOST

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lê Ngọc Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong sự phát triển của mỗi nền kinh tế cũng như trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực.

Việc bảo hộ sở hữu trí tuệ đầy đủ và thích hợp góp phần thúc đẩy đáng kể vào quá trình đổi mới, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và chuyển giao công nghệ, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và góp phần vào quá trình hội nhập kinh tế khu vực.

Theo phương châm đó, trong những năm qua, các thành viên Nhóm IPEG đã tích cực tham gia vào các hoạt động của nhóm, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin cũng như thảo luận đưa ra các sáng kiến, đề xuất dự án góp phần làm phong phú thêm kết quả của APEC nói chung và của Nhóm IPEG nói riêng.

Phó Cục trưởng Lê Ngọc Lâm tin tưởng sẽ đạt được những kết luận mang tính hiệu quả có thể được dùng làm đầu vào cho năm APEC 2017 cũng như góp phần đạt được các mục tiêu Bogor của APEC về tự do thương mại và đầu tư vào năm 2020.

Chủ đề thứ hai mà đoàn Việt Nam chia sẻ với các thành viên APEC là quy trình xử lý đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid tại Cục Sở hữu trí tuệ. Theo đó, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình vận hành hệ thống này tại Việt Nam để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đăng ký nhãn hiệu trong nước; cũng như các doanh nghiệp nước ta khi đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài.

Ông Lâm chia sẻ thêm, khó khăn lớn nhất của Việt Nam trong thực thi chính sách về quyền sở hữu trí tuệ là nâng cao nhận thức của xã hội, của công chúng, doanh nghiệp, người dân về quyền sở hữu trí tuệ, tôn trọng cũng như là hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ để khai thác tài sản sở hữu trí tuệ cho hoạt động của mình.

Một khó khăn nữa là điều kiện kinh tế xã hội, hạ tầng của chúng ta còn cách xa so với các nước lớn trong áp dụng các nguyên tắc về quyền sở hữu trí tuệ, nhất là trong bối cảnh các nguyên tắc này ngày càng được nâng cao. Điều này có gây khó khăn cho người dân khi phải tuân thủ đúng nguyên tắc. Song một mặt cũng tạo điều kiện về môi trường pháp lý cho các nhà sáng tạo về quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp không bị người khác lạm dụng và sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ của mình cho hoạt động của họ.

 Hoàng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang