Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trúng cử Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam

author 10:18 31/03/2016

Đa số đại biểu tán thành bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Chủ tịch Quốc hội.

Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Sáng 31/3, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu vào vị trí này. Hình thức bỏ phiều kín.
Kết quả bỏ phiếu bà Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội như sau: Tổng số đại biểu Quốc hội: 494 người; số đại biểu có mặt: 484; số phiếu hợp lệ: 481; số phiếu không hợp lệ: 3; số phiếu đồng ý: 472 (đạt tỉ lệ 95,5%); số phiếu không đồng ý: 9.
Kết quả bỏ phiếu bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia như sau: Số ĐBQH có mặt: 484; số phiếu hợp lệ: 477; số phiếu không hợp lệ: 7; số phiếu đồng ý: 467 (chiếm 91,5%); số phiếu không đồng ý: 10.
Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả, Quốc hội đã thảo luận, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
Sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ.
Tiểu sử tóm tắt tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 12/4/1954
Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
Phó Chủ tịch Quốc hội
Tóm tắt quá trình công tác
Trước 2006: Giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.
2006: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại.
4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
2007: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.
1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư (khóa XI).
7/2011: Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, được bầu là Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
5/2013: Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.
1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang