Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa

authorHồng Anh 22:59 25/07/2015

(VietQ.vn) - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thông báo rộng rãi cho doanh nghiệp về các hỗ trợ và mời doanh nghiệp tỉnh này tham gia Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Chương trình “Khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa tỉnh BR-VTgiai đoạn 2014-2020” (gọi tắt là Chương trình) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mục tiêu chung của Chương trình nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên cơ sở áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa

Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa

Nội dung hỗ trợ của Chương trình bao gồm:

Hỗ trợ xây dựng, áp dụng và duy trì các hệ thống quản lý và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng; hỗ trợ đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn hóa và hỗ trợ tôn vinh các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (Điều 5 của Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND). Trong đó, hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến nscl tối đa 50 triệu đồng/đề án/doanh nghiệp. Hỗ trợ kinh phí tư vấn, đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý ISO 9001, SA 8000 tối đa 50 triệu đồng/hệ thống/doanh nghiệp. Hỗ trợ kinh phí tư vấn, đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý ISO 14001, ISO 50001, ISO 26000, OHSAS 18000, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 27001, ISO 22000, HACCP, BRC và các hệ thống quản lý khác, tối đa 100 triệu đồng/hệ thống/doanh nghiệp.

Tiếp đến là hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp sản xuất có chứng nhận và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm tối đa 100 triệu đồng/chứng nhận/doanh nghiệp. Hỗ trợ kinh phí đánh giá chứng nhận, giám sát các hệ thống quản lý tối đa bằng 30% mức hỗ trợ kinh phí tư vấn, đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý tương ứng.

Hỗ trợ kinh phí tư vấn, đánh giá chứng nhận các công cụ cải tiến năng suất chất lượng như 5S, Kaizen, TPM, TQM, KPI, BSC và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng khác tối đa 30 triệu đồng/công cụ/doanh nghiệp.

Hỗ trợ kinh phí xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm, hàng hóa tối đa 10 triệu đồng/tiêu chuẩn/doanh nghiệp. Hỗ trợ kinh phí chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tối đa 30 triệu đồng/sản phẩm/doanh nghiệp.

Cùng với đó, là các hỗ trợ về kinh phí cho doanh nghiệp khi tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương.

Ngoài hỗ trợ nối trên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn hỗ trợ doanh nghiệp lập hồ sơ cấp nhãn Bông sen xanh và logo Chương trình “Những địa chỉ tin cậy của du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” (Điều 6 của Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND). Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ (Điều 7 của Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND). Hỗ trợ sản xuất sạch hơn, xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường (Điều 8 của Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND). Hỗ trợ ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng (Điều 9 của Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND). Hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị (Điều 10 của Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND). Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin (Điều 11 của Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND). Hỗ trợ toàn diện để xây dựng và triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh (Điều 12 của Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND).

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang