Ban hành Thông tư quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

authorMinh Hà 08:21 30/12/2015

(VietQ.vn) - Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ký ban hành Thông tư quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Tham dự Lễ ký kết có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Nguyễn Quân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Trần Quốc Khánh, Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và công nghệ và phóng viên của một số cơ quan thông tấn báo chí cùng dự.

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 – gọi tắt là Thông tư liên tịch 27 quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được ban hành trong tiến trình đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính theo Nghị quyết số 20 - NQ/TW ngày 01/11/ 2012 của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 và Nghị định số 95/2015/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động Khoa học và công nghệ.

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 – gọi tắt là Thông tư liên tịch 27 quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nướcBộ Khoa học và công nghệ cùng với Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Cùng với tiến trình đổi mới từ khâu xác định, tuyển chọn, xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ, đổi mới cơ chế khoán chi thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ phát triển các hoạt động nghiên cứu Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của đất nước. Thông tư liên tịch 27 được ban hành nhằm trao quyền chủ động cho chủ nhiệm nhiệm vụ và tổ chức chủ trì trong việc sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ; đơn giản, thuận lợi hơn cho các chủ nhiệm nhiệm vụ và tổ chức chủ trì trong việc thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ. 

Các đổi mới trong thông tư này phải kể đến phương thức khoán chi. Thứ nhất là Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, áp dụng đối với các nhiệm vụ được xác định rõ tên sản phẩm cụ thể; chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm, đơn vị đo, mức chất lượng hoặc yêu cầu khoa học cần đạt được; số lượng quy mô sản phẩm tạo ra; địa chỉ ứng dụng; có tổng dự toán các khoản chi sửa chữa, mua sắm tài sản, đoàn ra không quá 01 tỷ đồng.

Phương thức thứ hai là Khoán chi từng phần, áp dụng đối với các nhiệm vụ không đủ điều kiện khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Trong khoán chi từng phần, cơ bản các nội dung kinh phí được thực hiện khoán chi (tiền công, hội thảo, công tác trong nước…); chỉ không khoán chi đối với các nội dung mua nguyên nhiên, vật liệu, phụ tùng chưa được ban hành định mức kinh tế kỹ thuật; sửa chữa, mua sắm tài sản cố định, đoàn ra.

Cùng với Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT/BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch 27 sẽ đảm bảo đồng bộ quy trình quản lý kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ bao gồm: lập dự toán, quản lý sử dụng (giao khoán, kiểm soát chi, tạm ứng và thanh toán tạm ứng, kiểm tra, thanh quyết toán).

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân cho hay, thông tư liên tịch này là ăn bản quan trọng, tạo cơ hội cơ hội nhưng cũng là thách thức cho các nhà khoa học. Đây là văn bản rất có ý nghĩa trong việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tiếp cận thị trường

Thông tư liên tịch 27 có hiệu lực từ ngày 15/2/2016 và sẽ thay thế các nội dung đã quy định tại Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của liên Bộ Tài chính và Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án Khoa học và công nghệ đã ban hành và triển khai rộng rãi trong 10 năm qua.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang