Ban hành Thông tư sửa đổi QCVN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

author 06:23 28/05/2017

(VietQ.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN về việc sửa đổi 1:2017QCVN1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2015/BKHCN về Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học, trong quá trình triển khai thực hiện QCVN trên đã phát sinh một số vướng mắc liên quan đến các chỉ tiêu có nguy cơ gây mất an toàn xong không quy định trong QCVN 1:2015/BKHCN.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ngày 22/5/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư sửa đổi 1:2017QCVN1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học theo hướng tăng cường kiểm soát các chỉ tiêu kỹ thuật có nguy cơ gây mất an toàn cho người, động vật, thực vật, môi trường, tài sản.

Theo đó, thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017.

Các sản phẩm xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường áp dụng các quy định sửa đổi 1:2017QCVN1:2015/BKHCN kể từ ngày 1/11/2017.

 Nội dung sửa đổi được quy định trong thông tư 1:2017QCVN1:2015/BKHCN

 Tải về thông tư tại đây.

Lê Huy

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang