"Ban Kinh tế Trung ương có bộ máy lãnh đạo rất mạnh"

author 07:13 08/01/2014

Ông Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết, kỳ này Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đặc biệt quan tâm tới vị trí, vai trò của Ban Kinh tế Trung ương. Ban Kinh tế Trung ương đã bố trí được bộ máy lãnh đạo Ban rất mạnh, củng cố vững chắc, bộ máy cán bộ nghiên cứu của Ban, tuyển chọn được những người giỏi, có bản lĩnh chính trị vững vàng và kinh nghiệm nghiên cứu, thực tiễn cao.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2014, Ban Kinh tế Trung ương sẽ chú trọng vào công tác giám sát và báo cáo kết quả giám sát tổng thể thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị đồng thời xây dựng kế hoạch, thực hiện một số cuộc giám sát chuyên đề đối với một số lĩnh vực, địa bàn, đơn vị cụ thể, đó là khẳng định của Giáo sư, tiến sĩ Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Ban Kinh tế Trung ương, sáng 7.1, ông Huệ nhấn mạnh, Ban Kinh tế Trung ương sẽ nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời nỗ lực kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy, nhân sự, hoàn thiện các quy chế, quy định, bám sát chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bám sát diễn biến tình hình thực tiễn.

Cụ thể, Ban tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới về lĩnh vực kinh tế đồng thời tham gia tích cực, có hiệu quả vào công việc tổng kết chung của Nhóm kinh tế và của Ban chỉ đạo Trung ương. 

Bên cạnh đó, Ban sẽ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tham gia nghiên cứu, đề xuất theo phân công trong quá trình xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, nhất là về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. 

Theo Giáo sư Vương Đình Huệ, để duy trì, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng báo cáo định kỳ về kinh tế, xã hội, triển vọng kinh tế năm 2014 và đề xuất các giải pháp cần thiết để đưa mục tiêu thành hiện thực, Ban Kinh tế Trung ương cần phải luôn bám sát nhiệm vụ, thẩm định các đề án trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 9 và 10 trong năm 2014, các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban, đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng, hàm lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất trong các báo cáo thẩm định.

“Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế, xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao,” ông Huệ nói.

Báo cáo tại Hội nghị, tiến sĩ Phạm Xuân Đương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương nêu rõ, trong điều kiện Ban mới tái thành lập (28/12/2012), có rất nhiều khó khăn, thách thức, song cán bộ, công chức Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực hoàn thành có chất lượng và khá toàn diện nhiệm vụ kế hoạch công tác 2013. 

Trong năm qua, Ban Kinh tế Trung ương đã chú trọng triển khai song song 2 nhiệm vụ cơ bản, vừa xây dựng, phát triển tổ chức, bộ máy, nhân sự, vừa triển khai thực hiện một cách toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì, tham gia nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định về lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách lớn về kinh tế, xã hội; thẩm định các đề án về kinh tế, xã hội trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách về kinh tế, xã hội của Đảng.

Giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng về kinh tế, xã hội; tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với một số cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Với tư cách là một cơ quan đầu tiên ký thỏa thuận hợp tác ngay thời điểm Ban Kinh tế Trung ương mới thành lập, Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận định, “Trong một năm qua, có thể nói Ban Kinh tế Trung ương ‘vừa chạy vừa xếp hàng’ nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.”

Ngay sau những ngày đầu thành lập, Ban Kinh tế Trung ương đã vào cuộc, triển khai thực hiện khá toàn diện mọi mặt công tác. Những báo cáo, nghiên cứu, thẩm định của Ban đã cung cấp cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những luận cứ có chất lượng tốt, tính thực tiễn cao, trong khi đó điều kiện lực lượng cán bộ của Ban là chưa nhiều.

 “Việc Ban Kinh tế Trung ương đã ký văn bản hợp tác với 13 cơ quan nghiên cứu và quản lý, học viện, nhà trường trong cả nước về phối hợp thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương là rất ấn tượng, lực lượng đông đảo nhà khoa học tại các cơ quan này sẽ cùng giúp sức cùng Ban tham gia vào các đề án nghiên cứu, giám sát, thẩm định có tính thực tiễn đời sống và lý luận cao hơn,” ông Thắng phát biểu.


Trao đổi với báo chí bên hành lang Hội nghị, ông Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết,  kỳ này Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đặc biệt quan tâm tới vị trí, vai trò của Ban Kinh tế Trung ương.

Ban Kinh tế Trung ương đã bố trí được bộ máy lãnh đạo Ban rất mạnh, củng cố vững chắc, bộ máy cán bộ nghiên cứu của Ban, tuyển chọn được những người giỏi, có bản lĩnh chính trị vững vàng và kinh nghiệm nghiên cứu, thực tiễn cao.

"Tôi nghĩ bây giờ chỉ làm sao cho hiệu quả công việc của Ban ngày càng nâng lên. Mới qua một năm, nhưng Ban Kinh tế Trung ương đã làm được rất nhiều việc tham mưu, nghiên cứu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương có hiệu quả cao,” ông Hà nói.

Theo TTXVN

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang