video hot

Bản tin tiêu dùng: Căn hộ thông minh, thành quả của Internet kết nối vạn vật

12:32 24/03/2018

Vietq.vn - Bản tin Tiêu dùng hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những tiện ích là thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư điển hình như Internet kết nối vạn vật trong căn hộ thông minh. Bản tin cũng có nhiều thông tin đáng chú ý khác.

Sự kiện: Bản tin tiêu dùng

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang