Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Sẽ mở rộng đối tượng tham gia

author 14:59 10/01/2020

(VietQ.vn) - Một trong những điểm đáng chú ý tại Nghị quyết 28-NQ/TW 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là việc sẽ mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Hiện nay, Quỹ bảo hiểm xã hội đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất, hoạt động theo nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa những người lao động cùng thế hệ và giữa các thế hệ tham gia bảo hiểm xã hội. Diện bao phủ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, số người tham gia bảo hiểm xã hội ngày càng được mở rộng, số người được hưởng bảo hiểm xã hội không ngừng tăng lên.

Sẽ mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ảnh minh họa.

Theo mục 2 phần III Nghị quyết 28-NQ/TW 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, sẽ rà soát, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt (Hiện nay các đối tượng này không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc).

Đồng thời, tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cách tính lương hưu, bảo đảm công bằng giữa nam và nữ, giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, kết hợp hài hoà các nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa người có mức lương cao với người có mức lương thấp để thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong các đối tượng hưởng chế độ hưu trí.

Như vậy, sắp tới các nhóm đối tượng gồm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt cũng sẽ thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bên cạnh các nhóm đối tượng đã được quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014 như hiện nay.

Nghị quyết cũng nêu rõ sẽ xây dựng chính sách bảo hiểm xã hội bảo đảm sự công bằng, không phân biệt đối xử giữa các nhóm đối tượng tham gia; tăng cường sự chia sẻ giữa các nhóm đối tượng thụ hưởng nhằm khắc phục bất hợp lý, chênh lệch quá lớn về mức hưởng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hoá các quy trình, thủ tục đăng ký, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bảo hiểm thất nghiệp: Phao cứu sinh của người lao động(VietQ.vn) - Bảo hiểm thất nghiệp 2020 đóng vai trò quan trọng trong quá trình sử dụng nhân lực của xã hội.

Thanh Minh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang