Bê bối tham nhũng tại Tập đoàn điện lực Việt Nam

author 15:14 04/07/2013

Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm của Bộ Công thương cho biết Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 3 vụ tham nhũng xảy ra trong đó 2 vụ đang được Cơ quan công an điều tra.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, EVN nhận 27 đơn, thư khiếu nại, tố cáo; đã xem xét giải quyết 05 đơn, thư, chuyển 22 đơn, thư cho các đơn vị xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

 

Tòa nhà EVN tại Hà Nội
Tòa nhà EVN tại Hà Nội.

 báo cáo cũng cho biết, trong thời gian tới, EVN tập trung khắc phục tồn tại, yếu kém, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tính cấp thiết, phức tạp, khó khăn của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.  Giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

EVN sẽ tiếp tục thực hiện chương trình công tác thanh, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng năm 2013 và thực hiện các cuộc thanh, kiểm tra đột xuất khi cần thiết. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ đầy đủ cho cán bộ phụ trách công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Trong khi số, số cuộc thanh tra kiểm tra theo kế hoạch do Bộ Công thương thực hiện là 10 cuộc với 4 đoàn thanh tra hành chính, 2 đoàn thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và 4 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (10 doanh nghiệp). Các Đoàn thanh tra, kiểm tra tuy chưa phát hiện sai phạm lớn, nhưng đã làm rõ và yêu cầu khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị được thanh kiểm tra, báo cáo của Bộ cho hay.

Bộ Công thương cho rằng việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng ở một vài cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, như vệc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức theo quy định.

Cũng theo Bộ chủ quản, việc phát hiện tham nhũng còn ít. Bởi, Bộ Công thương vốn là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc bộ tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tham nhũng. Trong đó, tập trung ở những lĩnh vực: quản lý ngân sách, lưu thông hàng hoá, sử dụng vốn, thực hiện các quy định về môi trường, chính sách an sinh xã hội tại các doanh nghiệp, công tác tuyển sinh, đào tạo, thu chi học phí tại các trường.

Theo báo cáo của các đơn vị trong ngành công thương về thực hiện công tác chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức năm 2012, số công chức, viên chức trong Cơ quan Bộ đã đến hạn phải chuyển đổi 41 người và đã thực hiện chuyển đổi 39 người. Riêng số cán bộ, công nhân viên phải chuyển đổi tại EVN là 3.702 người, đã thực hiện chuyển đổi 2.703 người (còn xấp xỉ 1.000 trường hợp).

Phong Cầm - Nguyễn Công Khanh/TP

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang