Bình Thuận: Dấu ấn doanh nghiệp trong Thập niên Chất lượng lần thứ II

author 16:50 22/07/2015

(VietQ.vn) - Trong Thập niên chất lượng lần thứ hai tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường thực hiện nhiều giải pháp quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Theo Sở KH&CN tỉnh Bình Thuận, trong Thập niên chất lượng lần thứ hai (2006-2015), tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường thực hiện nhiều giải pháp quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa: xây dựng, ban hành các văn bản quản lý; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến về năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, kết hợp với các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Qua các hoạt động trên, nhận thức về năng suất và chất lượng của các cấp quản lý, doanh nghiệp, người tiêu dùng ngày càng được nâng lên.

Số doanh nghiệp quan tâm triển khai áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng ngày càng nhiều, có doanh nghiệp áp dụng tích hợp nhiều hệ thống quản lý, công cụ năng suất chất lượng như: Công ty TNHH Hải Nam, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Thuận, Công ty cổ phần may Bình Thuận – Nhà Bè, Công ty TNHH May Thuận Tiến,...

Bình Thuận: Dấu ấn doanh nghiệp trong Thập niên Chất lượng lần thứ II

Nhiều doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận áp dụng thành công mô hình nâng cao năng suất chất lượng trong doanh nghiệp

Nhiều loại hình doanh nghiệp (DNTN, Công ty TNHH, Công ty cổ phần) hoạt động sản xuất – kinh doanh trên nhiều lĩnh vực quan tâm thực hiện các hoạt động nâng cao năng suất  chất lượng. Người tiêu dùng quan tâm sử dụng hàng hóa có uy tín, chất lượng được kiểm soát và công nhận.

Cũng trong giai đoạn này, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành nhiều văn bản quản lý, thúc đẩy năng suất chất lượng. Hàng năm, ngân sách tỉnh dành số kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng/năm để hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ, đổi mới công nghệ, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý, công cụ năng suất chất lượng, tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2011-2015, chương trình phát triển tài sản trí tuệ thực hiện được 2.196 triệu đồng, Dự án nâng cao năng suất chất lượng thực hiện được 710 triệu đồng với 250 lượt doanh nghiệp thụ hưởng, hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị cho 3 doanh nghiệp.  Hướng dẫn và tổ chức cho 08 doanh nghiệp tham gia và đạt 13 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Đây là những doanh nghiệp được chứng nhận và đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, các doanh nghiệp đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường, trong lòng người tiêu dùng bởi chất lượng sản phẩm mà doanh nghiệp đã cung cấp. Các doanh nghiệp đạt giải đều được UBND tỉnh khen thưởng thành tích theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động năng suất và chất lượng được tỉnh quan tâm chú trọng đầu tư, huy động, bố trí nguồn vốn thực hiện, đặc biệt là tập trung đầu tư về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực các phòng thử nghiệm – hiệu chuẩn tại địa phương phục vụ đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương.

Đến nay, một số phòng thử nghiệm - hiệu chuẩn đã được đầu tư về cơ bản, đang phát huy công năng trang thiết bị được đầu tư như phòng thử nghiệm thuộc ngành khoa học – công nghệ, y tế, xây dựng và tài nguyên - môi trường. Các phòng thử nghiệm của tỉnh tham gia thực hiện quy chế liên kết trong hoạt động, tránh những chồng chéo trong việc đầu tư, lĩnh vực hoạt động, đảm bảo đáp ứng  yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó, Phòng thử nghiệm đo lường chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ đi đầu trong hoạt động đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, ISO 9001, được Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận năng lực thử nghiệm, hiệu chuẩn.

Hoàng Tuân

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang