Bình Thuận: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa

author 20:09 30/10/2020

(VietQ.vn) - Trong tháng 10 năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận đã tham mưu và trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020 (đợt 1) cho Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Chiến Thắng.

Văn bản đề nghị các sở, ngành góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017; đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP.

Văn bản góp ý các dự thảo: Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; dự thảo Thông tư của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật.

Ảnh minh họa.

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục triển khai tổ chức kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10 năm 2020: Xây dựng Kế hoạch thực hiện tại Chi cục và văn bản hướng dẫn cấp huyện triển khai các nội dung tổ chức kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10.

Văn bản thông báo đến 02 doanh nghiệp cảnh báo chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô – xe máy không đạt chất lượng và thông báo kết quả khảo sát mũ bảo hiểm cho người đi mô tô – xe máy gửi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh.

Xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa đợt 3/2020 (thép làm cốt bê tông). Đã mua 04 mẫu và gửi Trung tâm kỹ thuật TĐC thử nghiệm.

Đăng ký xây dựng Nghị quyết về mức chi theo Thông tư 27 của Bộ Tài chính gửi Sở KH&CN tổng hợp; cử thành viên tham gia Ban soạn thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Về công tác quản lý đo lường – thanh kiểm tra, tổ chức 02 lớp tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2020 với 71 lượt người tham dự.

Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em trong dịp Tết trung thu 2020 theo chỉ đạo của Tổng cục TCĐLCL. Đề xuất danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Chi cục gửi Sở KH&CN.

Báo cáo và phục vụ Đoàn thanh tra Sở KH&CN theo Quyết định thanh tra số 128/QĐ-SKHCN ngày 31/8/2020 của Giám đốc Sở KH&CN về hoạt động thanh tra chuyên ngành và công tác phòng, chống tham nhũng tại Chi cục.

Về hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), Chi cục biên tập 24 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và các thông tin có liên quan; gửi 7 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở.

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốcChi cục đã thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020 (đợt 1) cho Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Chiến Thắng với số tiền là 33.000.000 đồng.

Tiếp tục hướng dẫn, tiếp nhận doanh nghiệp lập và gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong năm 2020.

Xây dựng dự thảo Kế hoạch 5 năm (2021-2025) của tỉnh thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham mưu Sở gửi báo cáo Tổng cục về tình hình xây dựng Kế hoạch của tỉnh thực hiện Đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Về hoạt động quản lý ISO hành chính công, Chi cục thực hiện kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 năm 2020 tại UBND thị xã La Gi, UBND huyện Bắc Bình, Sở Nội vụ, Chi cục Bảo vệ môi trường. Đến nay đã kiểm tra 30/30 đơn vị đạt 100% kế hoạch kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị.

Tổ chức 02 lớp tập huấn đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 21 đơn vị thực hiện chuyển đổi trong năm 2019.

Tham mưu công văn đăng ký tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 22 đơn vị thực hiện chuyển đổi trong năm 2020.

Về hoạt động sự nghiệp của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL: thử nghiệm 834 mẫu với 5817 chỉ tiêu phân tích; kiểm định 3.232 lượt phương tiện đo; đo 22 điểm ĐTTĐ. Thu sự nghiệp đến ngày 07/10/2020 là 5,8 tỷ/6,782 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch giao.

Phát huy những kết quả đạt được trong tháng 10 năm 2020, Chi cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong  tháng 11 năm 2020, cụ thể: Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh năm 2020 thông qua hồ sơ, báo cáo; tổ chức tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 22 đơn vị thực hiện chuyển đổi trong năm 2020.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa năm 2020 theo kế hoạch được Giám đốc Sở phê duyệt; thực hiện khảo sát về đo lường, chất lượng xăng dầu bằng hình thức mua mẫu.

Tiếp tục tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định về đo lường, chất lượng cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng năm 2020.

Tiếp tục triển khai các nội dung hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp của tỉnh trong năm 2020; tiến hành lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch 5 năm (2021-2025) của tỉnh thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Bản tin TBT điện tử số 04/2020.

Phục vụ đánh giá giám sát HTQLCL phù hợp theo TCVN ISO/IEC 17025:2017; thực hiện giá tay nghề nhân viên đối với các chỉ tiêu kim loại trong mẫu đất, phân bón; Triaziole trong nông sản; các chỉ tiêu trong mẫu muối; các chỉ tiêu pecmanganat, sunfua, nitrit trong nước và nước thải.

Hà My

Xử phạt 30 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm(VietQ.vn) - Nhận ra một số sai phạm trong thời gian vừa qua, Đoàn thanh tra của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu tại Công ty TNHH xăng dầu Cường An
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang