video hot

Bình Thuận: Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL

15:24 29/07/2020

Vietq.vn - Thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã liên tục tổ chức các chương trình hỗ trợ đào tạo ứng dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm giúp cho doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến một cách tốt nhất và mang lại hiệu quả thiết thực.

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang