Bình Thuận: Tăng cường hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa

author 16:12 27/01/2021

(VietQ.vn) - Theo báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong tháng 01 năm 2021, Chi cục TCĐLCL tỉnh Bình Thuận đã tham mưu góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với chất lượng nước, chất lượng không khí xung quanh và chất lượng đất; dự thảo Tờ trình và Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 01 năm 2021, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở KH&CN báo cáo đánh giá kết quả triển khai xây dựng, duy trì hoạt động trạm cân đối chứng trên địa tỉnh năm 2020; báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 01/2021; báo cáo tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020; báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2020.

Tham mưu góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với chất lượng nước, chất lượng không khí xung quanh và chất lượng đất; dự thảo Tờ trình và Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; dự thảo Thông tư liên quan đến quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm thuộc trách nhiệm quản lý của BKHCN.

Về công tác quản lý đo lường: triển khai các hình thức tuyên truyền nhân kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01) năm 2021; tổ chức kiểm tra chất lượng hàng hóa đợt 1 năm 2021 đối với 02 cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử. Kết quả không có cơ sở vi phạm chất lượng và ghi nhãn hàng hóa.

 Ảnh minh họa.

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Chi cục thực hiện lập hợp đồng hỗ trợ, chuyển kinh phí hỗ trợ cho 06 tổ chức, doanh nghiệp theo Quyết định 3197/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho của tổ chức, doanh nghiệp năm 2020 (đợt 2); Hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch 5 năm (2021-2025) của tỉnh thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở các ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan. Tuy nhiên, đang chờ Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản hướng dẫn một số nội dung trong triển khai Chương trình.

Về hoạt động ISO hành chính công: Tham mưu báo kết quả triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ triển khai năm 2021.

Về hoạt động của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Báo cáo hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo năm 2020; báo cáo hoạt động kiểm định đối chứng công tơ điện năm 2020; Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 101 mẫu; kiểm định 294 lượt phương tiện đo.

Phát huy kết quả đạt được trong tháng 01 năm 2021, Chi cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02 năm 2021, cụ thể: Xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2021; Theo dõi, đôn đốc việc triển khai chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại 34 UBND cấp xã.

Xây dựng Kế hoạch giám sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 2021 theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục tổ chức kiểm tra chất lượng hàng hóa đợt 1 năm 2021; tham gia đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường do UBND thành phố Phan Thiết chủ trì.

Hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch 5 năm (2021-2025) thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ để tham mưu Sở trình UBND tỉnh ban hành.

 An Hạ

Cảnh báo hiểm họa khôn lường từ việc tự tiêm Silicon 'xách tay'(VietQ.vn) - Dù biết hậu quả để lại là vô cùng nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng, tuy nhiên vì tham rẻ nhiều người vẫn nhắm mắt chấp nhận mua những loại silicon "xách tay" bán trôi nổi về để tự làm đẹp.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang