Bình Thuận: Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001 tại cơ quan hành chính

author 11:31 09/03/2018

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 385/KH-UBND về việc kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2018.

Kế hoạch được đưa ra nhằm nâng cao hoạt động giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh thực hiện tốt hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001, góp phần vào công tác cải cách hành chính của tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì kiểm tra, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động kiểm tra. Kết thúc kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Theo Kế hoạch, đối tượng kiểm tra gồm 91 đơn vị đang triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001. Trong đó,  kiểm tra tại trụ sở cơ quan gồm 20 đơn vị và kiểm tra qua hồ sơ và báo cáo gồm 71 đơn vị. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001; tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Bình Thuận kiểm tra việc xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001 tại cơ quan hành chính. Ảnh: Thanh tra 

Trước đó, theo thống kê từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận, trong năm 2017, tỉnh đã triển khai mở rộng áp dụng HTQLCL cho 25 cơ quan, trong đó gồm: 24 UBND cấp xã thuộc UBND thành phố Phan Thiết, UBND huyện Phú Quý, UBND thị xã La Gi (nâng tổng số UBND cấp xã áp dụng HTQLCL lên 44/127 UBND cấp xã, đạt 34,6% số UBND cấp xã của tỉnh) và Văn phòng Đăng ký đất của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tính đến nay, có 13 UBND cấp xã đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, 12 cơ quan còn lại đang trong giai đoạn triển khai và hoàn thành trong năm 2018.

Như vậy, hiện nay, toàn tỉnh có 91 cơ quan hành chính nhà nước đang thực hiện xây dựng, áp dụng hệ thống HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008. Trong đó, đã triển khai đạt 100% cơ quan thuộc đối tượng bắt buộc phải xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 bao gồm: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các Chi cục và cơ quan tương đương thuộc các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh (44 đơn vị); 01 cơ quan thuộc ngành dọc (Công an tỉnh) và 46 cơ quan thuộc đối tượng khuyến khích thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL (Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Văn phòng đăng ký đất và 44 UBND cấp xã).

Tổ chức 04 lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL với các nội dung như: nhận thức chung về HTQLCL theo TCVN ISO 9001, kỹ năng đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo, khảo sát sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng, xây dựng và thực hiện các quy trình xử lý công việc,… cho gần 500 lượt công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, Sở cũng đã cử cán bộ phối hợp, hỗ trợ tập huấn trực tiếp tại 10 cơ quan nhằm nâng cao nhận thức về HTQLCL theo TCVN ISO 9001 và kỹ năng đánh giá nội bộ của cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã cử 02 công chức tham gia khóa đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin tích hợp với HTQLCL theo TCVN ISO 9001 (Hệ thống ISO điện tử) do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức.

Theo đánh giá từ Chi cục TCĐLCL Bình Thuận, trong năm 2017, phần lớn các cơ quan, đơn vị đã triển khai các hoạt động duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Một số cơ quan, đơn vị đã cải tiến, ban hành mới tài liệu HTQLCL (ban hành mới các tài liệu bắt buộc của HTQLCL: Sổ tay chất lượng, Chính sách chất lượng, các quy trình bắt buộc; cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo  thực tế hoạt động của cơ quan như: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND huyện Hàm Tân, UBND thị xã La Gi. Trong năm 2017, có 23 cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát phạm vi áp dụng của HTQLCL tại cơ quan và thực hiện Công bố lại.

Việc triển khai, áp dụng HTQLCL của các cơ quan gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nên việc áp dụng HTQLCL đến các phòng chức năng, bộ phận chuyên môn được thuận lợi, công tác giải quyết thủ tục hành chính có hiệu quả hơn, đảm bảo thời gian, đúng quy định của pháp luật. Tính đến thời điểm kiểm tra, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và sớm hẹn tăng, hồ sơ trễ hẹn giảm so với năm 2016.

Phong Lâm

Bộ KH&CN ra lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015(VietQ.vn) - Ngày 21/2/2018, Bộ Khoa học và công nghệ đã có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cùng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang