Bộ Công Thương phê duyệt giá điện bán buôn cao nhất của EVN năm 2018 là 1.658 đồng/kWh

author 10:02 30/06/2018

(VietQ.vn) - Bộ Công Thương vừa phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các tổng công ty điện lực năm 2018.

Theo đó, EVN có thể bán buôn điện cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc với mức giá tối đa là 1.255 đồng/kWh và mức tối thiểu là 1.185 đồng/kWh. Năm 2017, khung áp dụng cho tổng công ty này lần lượt là 1.173 đồng/kWh và 1.117 đồng/kWh.

Với Tổng Công ty Điện lực miền Nam, mức giá tối đa là 1.433 đồng/kWh, mức tối thiểu là 1.389 đồng/kWh. Năm 2017, mức áp dụng cho tổng công ty này lần lượt là 1.348 đồng/kWh và 1.316 đồng/kWh.

Với Tổng Công ty Điện lực miền Trung: Mức giá tối đa áp dụng là 1.282 đồng/kWh, tối thiểu là 1.183 đồng/kWh. Mức áp dụng của năm 2017 lần lượt là 1.209 đồng/kWh và 1.139 đồng/kWh.

Với Tổng Công ty Điện lực Hà Nội: Khung giá bán buôn tối đa là 1.516 đồng/kWh, mức tối thiểu là 1.437 đồng/kWh. Năm 2017, khung giá áp dụng cho tổng công ty này lần lượt là 1.414 đồng/kWh và 1.358 đồng/kWh.

Bộ Công Thương phê duyệt giá điện bán buôn cao nhất của EVN năm 2018 là 1.658 đồng/kWh

 Bộ Công Thương phê duyệt giá điện bán buôn cao nhất của EVN năm 2018 là 1.658 đồng/kWh. Ảnh minh họa.

Còn Tổng Công ty Điện lực Hồ Chí Minh, mức giá bán buôn tối đa là 1.658 đồng/kWh và tối thiểu là 1.593 đồng/kWh. Năm 2017, các mức lần lượt áp dụng là 1.551 đồng/kWh và 1.506 đồng/kWh.

Theo Quyết định này, giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các tổng công ty điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá. EVN có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho từng tổng công ty điện lực theo quy định hiện hành.

Trường hợp điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân để phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện, doanh thu và lợi nhuận định mức thì phải có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công thương xem xét, quyết định.

Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân của EVN cho các tổng công ty điện lực từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018.

Hoàng Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang