Bộ Công Thương triển khai dự án thuộc chương trình 712 cho năm 2016

author 11:17 25/01/2015

(VietQ.vn) - Bộ Công Thương vừa thông báo Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” năm 2016.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Chương trình Quốc gia về Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 được gọi tắt là Chương trình 712. Chương trình này có 9 dự án thành phần và Bộ Công Thương là một trong các bộ, ngành, địa phương có dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sớm nhất.

Theo Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Bộ Công Thương thông báo để các đơn vị đăng ký thực hiện Dự án năm 2016.

Bộ Công Thương triển khai dự án thuộc chương trình 712 cho năm 2016

Bộ Công Thương triển khai dự án thuộc chương trình 712 cho năm 2016. Ảnh: V. T

Cụ thể như sau: 

Căn cứ các nội dung Dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 604/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, các nhiệm vụ/dự án đăng ký ưu tiên tập trung vào các hoạt động: Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp; Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, ứng dụng tiến bộ khoa học và đổi mới công nghệ; Xây dựng và thực hiện các dự án nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm, hàng hóa công nghiệp chủ lực; Nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa công nghiệp chủ lực.

Thủ tục đăng ký tham gia triển khai Dự án, xây dựng và dự toán các nội dung chi tiết được thực hiện theo hướng dẫn trong Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp tại Quyết định số 7439/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và các Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” và Thông tư liên tịch số 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 16 tháng 9 năm 2011 giữa Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Hội thảo theo dõi báo cáo

Bộ Công Thương luôn đi đầu trong triển khai các dự án thuộc chương trình 712. Ảnh: V. T

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ thực hiện Dự án gồm: Công văn đề xuất các nhiệm vụ; Báo cáo tình hình triển khai Dự án theo Biểu 01 – NSCL; Tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ theo Biểu 02 – NSCL; Thuyết minh các nhiệm vụ đề xuất theo Biểu 03.1 – NSCL, Biểu 03.2 – NSCL và Biểu 03.3 – NSCL; Tóm tắt hoạt động trong lĩnh vực tương tự của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ thuộc Dự án theo Biểu 04 – NSCL. Các biểu mẫu: Biểu 01 – NSCL, Biểu 02 – NSCL, Biểu 03.1 – NSCL, Biểu 03.2 – NSCL và Biểu 03.3 – NSCL và Biểu 04 – NSCL được quy định tại Quyết định 7439/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp.

Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký: ngày 16 tháng 4 năm 2015. Nơi nhận Hồ sơ và giải đáp, cung cấp thông tin bổ sung: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, điện thoại 04 22202312.

Kim Tuyến

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang