Bộ KH&CN lấy ý kiến góp ý dự thảo Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp

author 17:34 23/12/2019

(VietQ.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 4064/BKHCN-TĐC về việc Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp.

Sự kiện: Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án 996). Để triển khai nhiệm vụ này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-BKHCN ngày 16/01/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án 996.

Công văn số 4064/BKHCN-TĐC về việc Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp.

Theo phân công tổ chức thực hiện Đề án 996, Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ hướng dẫn và chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường theo tiêu chí nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của doanh nghiệp (Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp).

Do vậy, việc nghiên cứu xây dựng, phê duyệt tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp là rất cần thiết, nhằm thống nhất cách đánh giá từ Trung ương đến địa phương và để các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan thống nhất áp dụng khi đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp theo Đề án 996.

Theo đó, ngày 19/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 4064/BKHCN-TĐC về việc Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp.

Tiêu chí và phương pháp đánh giá sẽ là cơ sở để các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan áp dụng khi đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp theo Đề án số 996.

Dự thảo được lấy ý kiến đóng góp đến ngày 20/01/2020.

Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương(VietQ.vn) - Trong tháng 9/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Phú Yên tiến hành kiểm tra về đo lường chất lượng xăng dầu tại 26 cơ sở tương ứng 121 phương tiện đo.

Bảo Anh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang