Bộ KH&CN tổ chức họp báo: Thứ trưởng Bùi Thế Duy giải đáp nhiều vấn đề 'nóng'

author 15:52 09/04/2019

(VietQ.vn) - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bùi Thế Duy cho biết trong Qúy I/2019, Bộ đã xây dựng và triển khai chính sách, pháp luật về KH&CN, đồng thời trình Chính phủ ban hành.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy, quý I/2019, Bộ đã hoàn thành và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”; Quyết định số 08/2019/QĐ-TTg ngày 15/02/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Quyết định số 09/2019/QĐ-TTg ngày 15/02/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;…  

Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký ban hành Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương; Quyết định số 128/QĐ-BKHCN ngày 23/01/2019 về việc tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ KH&CN; Quyết định số 186/QĐ-BKHCN ngày 28/1/2019 về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN kỳ 2014 – 2018; Quyết định số 193/QĐ-BKHCN ngày 29/01/2019 Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ KH&CN; Chỉ thị số 299/CT-BKHCN ngày 11/02/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, nêu cao tinh thần quyết tâm, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và Nhân dân; Quyết định số 395/QĐ-BKHCN ngày 28/02/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động KH&CN thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN; Quyết định số 572/QĐ-BKHCN ngày 19/3/2019 Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN;…

 Toàn cảnh họp báo thường kỳ Bộ KH&CN quý I/2019. 

Bên cạnh công tác xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về KH&CN, Bộ KH&CN đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với nhà đầu tư năm 2018; công bố Chương trình Quan hệ đối tác về Đổi mới sáng tạo Australia – Việt Nam (Aus4Innovation); Lễ kết thúc Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn 2; Hội nghị tổng kết Bộ KH&CN năm 2018 và triển khai công tác năm 2019; Hội thảo “Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội”; Tọa đàm về công tác thông tin, truyền thông về Sở hữu trí tuệ; tổ chức Lễ khai trương Văn phòng đại diện Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh và Hội thảo “Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị tài sản trí tuệ”; khai trương trụ sở văn phòng làm việc của Viện VKIST tại Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ cao (Khu CNC Hòa Lạc); Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019; Diễn đàn Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 10 với chủ đề “Y học bức xạ và thông tin phát triển nguồn nhân lực”;

Trong Quý I, Lãnh đạo Bộ KH&CN đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về KH&CN, các nội dung đột phá cho ngành KH&CN, phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện các chủ trương của Đảng về phát triển KH&CN phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về phương hướng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; làm việc với Lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Quảng Nam, Đồng Nai và Thái Nguyên về đẩy mạnh các hoạt động KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Bộ KH&CN quyết liệt triển khai Nghị quyết số 01 và 02 năm 2019 của Chính phủ: Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Chương trình công tác năm 2019 của Bộ KH&CN với phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, bứt phá, sáng tạo, phát triển”, ngày 14/02/2019, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ. Theo đó, Bộ trưởng đã nhấn mạnh với sự chuyển dịch chính sách – lấy doanh nghiệp làm trung tâm, trong mấy năm gần đây, Bộ đã tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ; tập trung phát triển các sản phẩm theo chuỗi giá trị sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;… đặc biệt là việc tận dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đồng thời, quán triệt các nhiệm vụ cần tập trung triển khai theo Chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ: Khơi thông các nguồn lực, tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho KH&CN và đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh nghiệp; Triển khai các giải pháp để tiếp thu và làm chủ các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia liên kết chặt chẽ với cộng đồng khởi nghiệp trong khu vực và quốc tế, biến khởi nghiệp sáng tạo thành một trong những động lực đột phá cho đổi mới mô hình tăng trưởng; Rà soát, tái cơ cấu các chương trình KH&CN quốc gia theo hướng coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia; Quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao. Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu; Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ; Bảo hộ sở hữu trí tuệ, phát triển khai thác tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế; Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Đẩy mạnh hoạt động truyền thông KH&CN.

 Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) - ông Bùi Thế Duy chủ trì buổi họp báo.

Theo kế hoạch, dự kiến trong Quý II/2019, bên cạnh việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về KH&CN, Bộ KH&CN sẽ tổ chức các sự kiện, hoạt động: Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Giải thưởng Châu Á - Thái Bình Dương; Triển lãm Analytica Vietnam 2019; Diễn đàn phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Hội nghị triển khai hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ năm 2019; Hội nghị quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2019; Hoạt động kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26 – 4, Ngày công nhận thế giới (9/6); Chuỗi sự kiện chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 với nhiều sự kiện như Giải thưởng Tạ Quang Bửu, Giải thưởng Báo chí về KH&CN, các hội nghị, hội thảo chuyên đề,…; Hội nghị giao ban KH&CN vùng Đồng bằng sông Hồng tại tỉnh Hải Dương, Hội thảo khoa học: Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vùng Đồng bằng sông Hồng; Hội nghị giao ban KH&CN Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XV tại thành phố Đà Nẵng; Tuần lễ Đổi mới sáng tạo; Khai trương Trung tâm IoT Innovation Hub...

T.N

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang