Bổ sung học sinh, sinh viên vào đối tượng được mua nhà ở xã hội

author 17:32 25/09/2013

Dự thảo Luật Nhà ở 2005 sửa đổi Bộ Xây dựng vừa trình Quốc hội đề xuất 9 đối tượng được thuê, mua nhà ở xã hội trong đó có đối tượng học sinh, sinh viên.

Theo dự thảo này, có 9 đối tượng được mua nhà ở xã hội, trong đó có học sinh các trường trung học chuyên nghiệp và sinh viên các trường đại học, cao đẳng (không phân biệt công lập hoặc dân lập) trên địa bàn có dự án.

bổ sung đối tượng học sinh, sinh viên được mua nhà ở xã hội
Khu nhà ở xã hội Đặng Xá - Gia Lâm

Trước đó, theo Nghị định 34/2013 của Chính phủ, có 8 đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Các đối tượng bao gồm: Người có công với cách mạng; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; Sĩ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân và những người làm công tác cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp tập trung; Người thu nhập thấp, hộ nghèo tại khu vực đô thị; Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ; Các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quyết định thu hồi đất của Nhà nước; Các đối tượng có khó khăn về nhà ở theo quy định của Chính phủ.

Cũng theo Dự thảo Luật Nhà ở, các đối tượng thuộc diện được thuê, mua nhà ở xã hội phải có đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội.

Đối với người thu nhập thấp Luật quy định là những người không thuộc diện nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thì ngoài các điều kiện quy định trên, người thuê mua còn phải có khả năng thanh toán lần đầu bằng 20% giá trị của nhà ở thuê mua.

Bảo Châu

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang