Cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước: Chính phủ nói gì?

author 06:04 30/09/2013

(VietQ.vn) - Trả lời câu hỏi của phóng viên về "vai trò trụ cột của doanh nghiệp Nhà nước được ghi trong Hiến pháp", Bộ trưởng Vũ Đức Đam đã hỏi lại: "Bạn có chắc Hiến pháp nêu như vậy không?"

Tại cuộc họp báo Chính phủ tháng 9/2013, một phóng viên đã hỏi Bộ trưởng Vũ Đức Đam: "Vừa rồi Thủ tướng trao đổi với doanh nghiệp và nhà đầu tư Mỹ theo lộ trình là sẽ cổ phần hóa, tư nhân hóa Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước. Trong lộ trình tái cơ cấu, các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước đóng vai trò như nào trong nền kinh tế khi mà trong Hiến pháp vẫn quy định Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước vẫn đóng vai trò là trụ cột của nền kinh tế? Có thay đổi gì trong chủ trương tái cơ cấu DNNN hay không?"

Bộ trưởng Vũ Đức Đam

Bộ trưởng Vũ Đức Đam: "Bạn có chắc Hiến pháp nêu như vậy không?"

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vũ Đức Đam đã trả lời: Nếu tôi nhớ không nhầm là trong Cương lĩnh, trong Đề án sửa đổi Hiến pháp, Điều 50 hay Điều 51 có đề cập là kinh tế Nhà nước chứ không phải doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Hai khái niệm này khác nhau. Kinh tế Nhà nước có thể hiểu nôm na là hệ thống tổng thể các cơ chế chính sách và nguồn lực của Nhà nước, trong đó có DNNN, ngoài ra có hệ thống ngân sách Nhà nước, hệ thống các quỹ…

Đó là tiềm lực nòng cốt. Nhưng Hiến pháp 1992 và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 nêu rõ tất cả các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành của nền kinh tế và đều cạnh tranh bình đẳng. Bên cạnh đó, ưu tiên khuyến khích các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước như kinh tế tư nhân phát triển. Nhà nước sẽ bảo hộ các sở hữu hợp pháp của tất cả các tổ chức.

DNNN có vai trò quan trọng. Nhà nước đã tiến hành sắp xếp DNNN và đây là quá trình dài, hơn 10 năm qua,  từ 12.000 DNNN, chúng ta đã sắp xếp, cổ phần hóa, bán khoán cho thuê, còn lại hơn 1.300 doanh nghiệp. Chúng ta đã có lộ trình và sẽ tiến hành cổ phần hóa các DN.

Cổ phần hóa không chỉ là vấn đề sở hữu vốn, mà vấn đề là thay đổi quản trị của doanh nghiệp đó. Khi có yếu tố ngoài Nhà nước tham gia, quá trình quản trị doanh nghiệp phải hoàn toàn minh bạch, công khai và theo tiêu chí chung của quốc tế. Đối với từng ngành cụ thể, Chính phủ sẽ quy định mức trần cổ phần, và các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, các cổ đông nước ngoài có thể mua. Ví dụ trong ngân hàng, có các ngân hàng lớn là Vietinbank, Vietcombank, BIDV cũng đã cổ phần hóa.

Hiện nay mức trần được Chính phủ cho phép là 30%. Tới đây xem xét nâng mức đó lên. Cổ phần hóa không có nghĩa chúng ta phải bán hết, cũng không có nghĩa là phải giữ lại 70% hay 51%, mà tùy từng ngành, từng lĩnh vực. Vai trò chủ đạo, nòng cốt không chỉ nằm ở quy mô và số lượng của doanh nghiệp.

Ngay trong một doanh nghiệp, ví dụ như ở nước ngoài, không nhất thiết Nhà nước phải giữ đa số, dù Nhà nước chỉ có 1% cổ phần thì đấy là cổ phần vàng, Nhà nước vẫn được quyền quyết định. Vì vậy, việc tiến hành cổ phần hóa DNNN hoàn toàn không trái với định hướng, cương lĩnh và Dự thảo Hiến pháp. Điều này chỉ làm cho DNNN hiệu quả hơn, đảm đương chức năng quan trọng trong nền kinh tế, trong đó có chức năng dẫn dắt".

Việt Linh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang