Bộ Xây dựng quản lý nhiều doanh nghiệp lớn

author 14:51 08/10/2012

(VietQ.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định giao cho Bộ Xây dựng thực hiện quản lý và thành lập nhiều tổng công ty lớn thuộc bộ này.

Theo Quyết định số 1428/QĐ-TTg ngày 2/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, việc thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam sẽ được kết thúc.

Theo quyết định nói trên, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thành lập: Tổng công ty Sông Đà trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà và các đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà trước đây; Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trên cơ sở tổ chức lại Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị và các đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trước đây.

Thực hiện chuyển các Tổng công ty: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam; Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng; Tổng công ty Cơ khí xây dựng; Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng; Tổng công ty Xây dựng Hà Nội; Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng; Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam về thuộc Bộ Xây dựng.

Nhiều tổng công ty lớn về xây dựng sẽ thuộc Bộ Xây dựng quản lý. Ảnh: Internet
Nhiều tổng công ty lớn về xây dựng sẽ thuộc Bộ Xây dựng quản lý. Ảnh: internet

Chuyển quyền quản lý phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng và Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng từ Tập đoàn Sông Đà về Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên; thông qua để Hội đồng thành viên bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với các tổng công ty nêu trên.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện cổ phần hóa các tổng công ty: Lắp máy Việt Nam, Xây dựng và phát triển hạ tầng, Cơ khí xây dựng, Xây dựng Bạch Đằng, Xây dựng Hà Nội, Thủy tinh và gốm xây dựng, Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: Số 2363/TTg-ĐMDN ngày 27/12/2010 và số 903/TTg-ĐMDN ngày 7/6/2011.

Xây dựng phương án cổ phần hóa Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; đồng thời, chỉ đạo sắp xếp tổ chức sản xuất, ổn định bộ máy, cán bộ... để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Xuân Hương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang