video hot

Bộ xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam đạt tiêu chuẩn châu Âu

17:28 24/04/2020

Vietq.vn - Bộ sản phẩm xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam từ nay có thể được bán tự do ở tất cả các quốc gia thành viên của khu vực kinh tế châu Âu EU sau khi được Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu và cấp giấy lưu hành tự do.

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang