Các phương án tính "điểm sàn mới"

author 22:24 24/03/2014

(VietQ.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa hé lộ 5 phương án xây dựng điểm sàn mới.

"Điểm sàn mới" sẽ không dựa vào tổng điểm 3 môn như trước mà có phân tích các nội dung thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, phương án 1 là phân tầng theo tổng điểm 3 môn thi. Cụ thể, điểm sàn tính theo tổng điểm ba môn thi của từng khối thi. Điểm sàn được tính trên cơ sở phổ điểm và bảo đảm tổng nguồn tuyển vượt tổng chỉ tiêu tuyển sinh. Mỗi khối thi xác định 3 mức điểm sàn (cao, trung bình, thấp) để các trường lựa chọn. Điểm môn ưu tiên tính theo ngành đào tạo, được nhân hệ số.

Điểm sàn mới được tính thế nào?

Điểm sàn mới được tính thế nào?

Dựa vào phổ điểm kết quả thi của từng khối thi, cân nhắc về tổng chỉ tiêu và tổng nguồn tuyển, Hội đồng xét chất lượng đầu vào xác định cho mỗi khối thi 3 mức điểm sàn để làm cơ sở cho Bộ công bố.

Các trường ĐH, CĐ dựa trên đặc thù của các ngành đào tạo để xác định khối thi và môn ưu tiên, hệ số ưu tiên cho từng ngành đào tạo của trường. Sau khi Bộ công bố các mức điểm sàn, căn cứ vào đặc thù của trường và tình hình tuyển sinh các năm để xác định mức điểm sàn tương ứng (các trường ĐH chỉ được chọn mức cao hoặc trung bình). Xét tuyển các thí sinh có kết quả thi từ điểm sàn của trường trở lên; điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi theo khối thi có nhân hệ số môn ưu tiên của ngành. 

Phương án 2 là phân nhóm. Tổng điểm ba môn thi theo khối thi được xác định trên cơ sở phân tích phổ điểm của từng môn thi trong khối thi. Mỗi môn thi xác định 4 ngưỡng khác nhau để các trường lựa chọn.

Dựa vào phổ điểm kết quả thi từng môn của khối thi, Hội đồng xét chất lượng đầu vào xác định 4 giá trị “ngưỡng” điểm P1, P2, P3, P4 sao cho: Đạt điểm P1 trở lên có 30% thí sinh trong tổng số thí sinh dự thi; P2 trở lên có 45%; P3 trở lên có 60%; P4 trở lên có 75%. Tỷ lệ phần trăm này có thể thay đổi do hội đồng xét chất lượng đầu vào đề xuất, Bộ trưởng sẽ quyết định.

Bộ công bố các “mức” điểm P1, P2, P3, P4 của tất cả các môn thi để các trường tự chủ xây dựng phương án xét tuyển, Bộ không ấn định mức điểm chung nào.

Các trường ĐH, CĐ tùy theo đặc thù của trường cũng như ngành đào tạo, xác định và công bố công khai môn thi chính ứng với từng ngành. Trên cơ sở các mức điểm của tất cả các môn thi do Bộ công bố và quy định của trường về môn thi chính, lựa chọn mức tối thiểu với từng môn và xác định ngưỡng xét tuyển - là tổng điểm theo mức tối thiểu của 3 môn theo khối thi và ngưỡng với môn chủ chốt.

Sau đó các trường xét tuyển thí sinh có điểm môn chính và tổng điểm 3 môn theo khối thi đạt từ ngưỡng xét tuyển trở lên theo nguyên tắc lấy từ trên xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. Tuyển sinh theo phương án này, trường ĐH chỉ được phép chọn từ mức P3 trở lên và môn chính chỉ được chọn mức P1, P2; với trường CĐ, môn chính không được chọn mức P4.

Phương án ba kết hợp ngưỡng chất lượng theo khối thi và môn thi. Điểm sàn được xác định trên cơ sở phân tích phổ điểm tổng 3 môn thi theo khối thi. Mỗi khối thi, có 3 mức điểm sàn (mức cao, trung bình, thấp) để các trường lựa chọn. Điểm tối thiểu theo môn thi tương ứng với ngành đào tạo được xác định trên cơ sở phân tích phổ điểm của từng môn thi. Mỗi môn thi có 3 mức (cao, trung bình, thấp) để các trường lựa chọn.

Dựa vào phổ điểm kết quả thi của từng môn thi của khối thi, hội đồng xét chất lượng đầu vào xác định 3 giá trị ngưỡng điểm P1, P2, P3 với từng môn thi. Căn cứ phổ điểm của tổng 3 môn thi theo khối thi, hội đồng xét chất lượng đầu vào xác định 3 giá trị điểm sàn đối với từng khối thi. Bộ công bố các mức điểm P1, P2, P3 của tất cả các môn thi và mức điểm sàn ứng với khối thi để các trường tự chủ xây dựng phương án xét tuyển, Bộ không ấn định mức điểm chung nào.

Các trường ĐH, CĐ tùy theo đặc thù của trường cũng như ngành đào tạo, xác định và công bố công khai môn thi chính ứng với từng ngành (xác định ngưỡng theo môn) hoặc xác định khối thi đối với từng ngành (xác định ngưỡng theo khối thi). Nếu xác định ngưỡng chất lượng theo môn, phải chọn ít nhất 1 môn chủ chốt và một trong 2 môn Toán và Văn (ngành Toán, Văn có thể chỉ chọn 1 môn).

Trên cơ sở các mức điểm của tất cả các môn thi và khối thi do Bộ công bố và quy định của trường về phương thức xác định ngưỡng chất lượng đầu vào, lựa chọn mức điểm sàn hoặc lựa chọn “ngưỡng” điểm xét tuyển đối với các môn thi tương ứng với từng ngành. Xét tuyển các thí sinh có tổng điểm 3 môn theo khối thi không thấp hơn điểm sàn theo quy định của trường, không có môn nào bị điểm 0 hoặc các thí sinh có điểm các môn theo ngành đào tạo đạt từ “ngưỡng” xét tuyển trở lên, không có môn nào của khối thi bị điểm 0. 

Phương án bốn tính theo đặc thù vùng miền. Theo đó sẽ chia khu vực tuyển sinh thành: Miền núi phía bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ và Tây nguyên, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ. Sau đó thống kê điểm của thí sinh vào trường trong khu vực theo khối thi; chia nhóm kết quả theo từng khối thi trong từng khu vực (3 nhóm hay 4 nhóm): Nhóm 1 là 30% số thí sinh đạt yêu cầu, nhóm 2 là 50%  và nhóm 3 là 70%.

Các trường tùy theo khả năng tuyển sinh của mình xác định nhóm tuyển sinh, thí sinh có thể dịch chuyển từ khu vực này sang khu vực khác nếu có kết quả thi phù hợp.

Phương án 5 xác định theo ngưỡng chính thức và ngưỡng dự bị. Tức là chia phổ điểm ba môn thi thành 4 mức 25%, 50%, 65% và 80%. Đợt xét tuyển thứ nhất các trường ĐH tùy theo khả năng tuyển sinh của mình, ưu tiên gọi thí sinh trong nhóm 25% hay nhóm 50%. Đợt hai những trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu có thể xét tuyển thí sinh đến nhóm 65%.

Những thí sinh có mức điểm ngưỡng 50% và 65% trước khi vào học chính thức phải học bổ sung kiến thức 6 tháng. Nhóm 80% dành cho các trường CĐ tuyển sinh.

Cách thức này đã được áp dụng thi ở Mỹ.

Minh Long

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang