Các viện nghiên cứu đặc biệt sẽ được tự trả lương nhà khoa học

author 17:39 21/07/2014

(VietQ.vn) - Dự thảo Nghị định mới cho phép các viện đặc biệt được tự quyết định trả lương cho các nhà khoa học...

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đã xây dựng Dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế ưu đãi đối với cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) đặc biệt.

Theo đó, cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ đặc biệt được áp dụng cơ chế ưu đãi quy định tại Nghị quyết này (sau đây gọi là viện) là tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ công lập đáp ứng các điều kiện sau: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến, đa ngành phục vụ các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên; Được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động; Được hỗ trợ các nguồn lực để thành lập trên cơ sở điều ước quốc tế ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ của một hoặc một số quốc gia là thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD); Được tổ chức và hoạt động theo mô hình của một viện khoa học và công nghệ tiên tiến của quốc gia ký kết điều ước quốc tế với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại Điểm c Khoản này và được chính viện khoa học và công nghệ tiên tiến đó tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp.

Các viện nghiên cứu đặc biệt được tự quyết định mức lương các nhà khoa học

Các viện nghiên cứu đặc biệt được tự quyết định mức lương các nhà khoa học

Các Viện đặc biệt được bảo đảm chi ngân sách nhà nước kinh phí hoạt động thường xuyên hằng năm theo phương thức khoán chi trong thời gian 07 năm kể từ thời điểm viện chính thức hoạt động; Vốn đối ứng dự án, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm trang thiết bị và sửa chữa lớn tài sản cố định theo tiến độ.

Viện được quyền xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý tài chính để quản lý các nguồn tài chính của viện, bao gồm các nguồn do ngân sách nhà nước cấp; thu sự nghiệp của viện; hỗ trợ, viện trợ, tài trợ, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và các nguồn tài chính hợp pháp khác của viện.

Quy chế quản lý tài chính của viện là cơ sở pháp lý để viện lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

Quyết định chế độ, tiêu chuẩn, nội dung, định mức chi, bao gồm chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và chi hoạt động thường xuyên, không phụ thuộc vào chế độ, tiêu chuẩn, nội dung, định mức chi theo quy định hiện hành. Các quy định này phải được thể hiện trong Quy chế quản lý tài chính của viện.

Quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với việc đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản của viện bằng ngân sách nhà nước.

Sở hữu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các tài sản khác hình thành từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do viện chủ trì thực hiện có sử dụng ngân sách nhà nước.

Nhập khẩu công nghệ thuộc danh mục hạn chế hoặc cấm nhập khẩu, thiết bị thuộc danh mục hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Viện được quyền: Quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể và quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc, kể cả các đơn vị có tư cách pháp nhân; Quyết định số lượng nhân lực của viện; Tuyển dụng, bổ nhiệm, trả lương, nâng lương và thực hiện các chế độ đãi ngộ khác đối với các cá nhân làm việc tại Viện, kể cả đối với người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ và nhu cầu phát triển của viện; Cử đi đào tạo, thực tập, làm việc, công tác, tham dự hội nghị hội thảo ở trong nước và nước ngoài đối với các cá nhân làm việc tại viện, kể cả bằng ngân sách nhà nước; Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, miễn nhiệm, cho nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác, khen thưởng, kỷ luật các chức danh từ cấp phó của người đứng đầu viện trở xuống.

Trách nhiệm của Viện: Xây dựng viện trở thành viện nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đa ngành hàng đầu quốc gia và khu vực; Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao; ươm tạo công nghệ, hỗ trợ hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Phát triển và làm chủ công nghệ nguồn để thúc đẩy các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp.

 

 

Minh Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang