video hot

Cách mạng công nghiệp 4.0: Giải pháp dành cho doanh nghiệp Việt Nam

18:46 25/09/2018

Vietq.vn - Chiến lược về cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam đòi hỏi phải được thiết kế và có những lộ trình cụ thể, bên cạnh đó cần có những bước đi phù hợp với các chính sách rõ ràng và khả thi sẽ giúp doanh nghiệp có những thành công trong nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa.

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang