Cách xét tuyển ĐH, CĐ 2014: Sẽ có 1 môn thi chính được nhân hệ số 2

author 11:44 18/04/2014

(VietQ.vn) - Có thể mỗi khối thi sẽ có một môn thi chính, được nhân hệ số 2 khi xét tuyển ĐH, CĐ năm 2014.

Sự kiện:

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra dự kiến phương án xét tuyển ĐH, CĐ như sau:

Các trường tuyển sinh riêng sẽ xét tuyển như trong đề án được Bộ đồng ý.

Các trường xét tuyển theo kỳ thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì căn cứ vào "điểm chuẩn mới" mà Bộ quy định và "điểm chuẩn riêng" do các trường quy định, dựa theo công thức quy định của Bộ.

Xét tuyển ĐH, CĐ sẽ có môn thi chính

Xét tuyển ĐH, CĐ sẽ có môn thi chính

Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào căn cứ kết quả thi của thí sinh trong cả nước đề xuất Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét công bố một số mức (3 hoặc 4 mức) điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số) cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào đại học và mức điểm tối thiểu xét tuyển vào cao đẳng.

 Các trường đại học, cao đẳng trước ngày 20/5 hằng năm, nếu thấy cần thiết, sẽ quyết định và công bố công khai một môn thi chính theo khối thi được nhân hệ số 2 đối với từng ngành của trường;

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các mức điểm xét tuyển cơ bản:

 - Đối với các trường, ngành không qui định môn thi chính: Xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển vào trường hay vào từng ngành của trường. Điểm chuẩn xét tuyển này không được thấp hơn mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học (đối với các trường đại học) hoặc mức xét tuyển cơ bản vào cao đẳng (đối với các trường cao đẳng) mà Bộ đã công bố.

Đối với các trường, ngành đã công bố môn thi chính: Xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính (tổng điểm 3 môn thi, trong đó có 1 môn thi chính nhân hệ số 2) vào trường hay vào từng ngành của trường. 

Giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển này (điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số môn chính chia cho 4) không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào học đại học (mức điểm xét tuyển cơ bản vào đại học chia cho 3, đối với các trường đại học) hoặc giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào cao đẳng (mức điểm xét tuyển cơ bản vào cao đẳng chia cho 3, đối với các trường cao đẳng) đã được Bộ công bố.

Tổ chức xét tuyển các thí sinh có kết quả thi đạt mức từ mức điểm chuẩn xét tuyển trở lên (điểm chuẩn xét tuyển cơ bản hoặc điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính) theo các quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Một số nội dung giải thích

1. Mục đích của quy định xét tuyển này: để đảm bảo chất lượng đầu vào, tạo sự công bằng, minh bạch trong tuyển sinh; từng bước thực hiện phân tầng cơ sở giáo dục đại học; giúp cho thí sinh biết về chất lượng đầu vào của từng trường, từng ngành để chọn trường, chọn ngành phù hợp với năng lực.

2. Việc công bố 3 hoặc 4 mức điểm xét tuyển cơ bản đối với các trường đại học, cao đẳng nhằm đáp ứng tính đa dạng của các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời từng bước thực hiện phân tầng cơ sở giáo dục đại học.

3. Việc cho phép các trường tự xác định môn chính trong từng khối thi phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng ngành đào tạo nhằm đảm bảo quyền tự chủ trong tuyển sinh của các trường, tạo điều kiện cho các trường xét tuyển thí sinh có năng lực phù hợp với yêu cầu của ngành đào tạo. 

4. Việc cho phép các trường quy định điểm xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính (tổng điểm 3 môn thi, trong đó có một môn nhân hệ số 2) với điều kiện trung bình điểm xét tuyển này không thấp hơn trung bình mức điểm cơ bản tối thiểu (điểm xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính không được thấp hơn mức điểm cơ bản tối thiểu nhân với 4/3) tạo nhiều cơ hội trúng tuyển cho thí sinh có năng lực tốt hơn đối với môn thi chính.

5. Sự khác biệt của quy định xét tuyển này với quy định về điểm sàn trước đây: thứ nhất, phân chia phổ điểm thành nhiều mức theo tỉ lệ thí sinh đạt yêu cầu để các trường tự quyết định chọn điểm xét tuyển ở mức nào phù hợp, qua đó khẳng định uy tín của trường trong xã hội; thứ hai, đưa ra nguyên tắc để các trường tùy theo yêu cầu của từng ngành nghề đào tạo mà quy định điểm chuẩn xét tuyển có tính hệ số môn chính, giúp các trường có cơ hội tuyển được thí sinh có năng lực phù hợp.

Cách tính tường minh

Có thể trình bày cách xét tuyển ĐH, CĐ 2014 như sau:

Gọi ĐT là tổng điểm thi.

ĐT = a. A + b. B + c. C + ...

Trong đó A, B, C...là điểm các môn thi và a, b, c...là các hệ số tương ứng.

Với các trường không xác định môn thi chính thì các hệ số a, b, c...đều bằng 1. Với các trường xác định một môn thi chính (là A chẳng hạn) thì a= 2, b=c=1...

Gọi điểm xét tuyển cơ bản là ĐTCB. ĐTCB theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Gọi ĐCXT là điểm chuẩn xét tuyển, theo cách xác định của trường có xác định môn thi chính.

ĐCXT phải lớn hơn hoặc bằng ĐTCB.

- Với các trường không xác định môn thi chính, những thí sinh được xét tuyển là những người có ĐT lớn hơn hoặc bằng ĐCXT.

- Với các trường có xác định môn thi chính thì ĐT phải lớn hơn hoặc bằng ĐCXT.

chú ý rằng: ĐCXT/4 phải lớn hơn hoặc bằng ĐTCB/3.

 

 

 

 

Nhật Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang