Cần phát huy hơn nữa vai trò của bảo hiểm xã hội trong tương lai

author 15:41 10/01/2020

(VietQ.vn) - Thời gian tới, bảo hiểm xã hội cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế; đồng thời duy trì đà tăng trưởng của thị trường, dự kiến mức tăng trưởng 20%...

Năm 2019, thị trường bảo hiểm phát triển an toàn, bền vững giúp người dân và doanh nghiệp vững tâm làm việc.

Đánh giá về thị trường bảo hiểm trong năm 2019, Bộ Tài chính cho biết phát triển thị trường bảo hiểm an toàn, bền vững, hiệu quả là kênh huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế, là công cụ bảo vệ rủi ro tài chính cho nhà đầu tư. Trong năm qua, Bộ Tài chính đã phát triển thị trường bảo hiểm một cách đồng bộ, nhất quán việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống, cơ chế, chính sách pháp luật cho đến việc nâng cao tính an toàn, hiệu quả của hệ thống góp phần đảm bảo phát triển ổn định và bền vững. Bộ Tài chính rất chú trọng chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại để phục vụ quản lý, giám sát thị trường chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả.

Năm 2019, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo điều kiện cho thị trường phát triển lành mạnh, đáp ứng các cam kết hội nhập quốc tế. Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng 06 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, bao gồm: 01 Luật, 01 Nghị định, 02 Quyết định và 02 Thông tư.

Trong đó, đã trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; trình Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/ 2019 sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp,...

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, hoạt động của thị trường bảo hiểm năm 2019 có bước phát triển tốt. Tính đến cuối năm 2019, thị trường bảo hiểm có 66 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, gồm 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm, 16 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Theo đó, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2019 đạt 454,379 nghìn tỷ đồng, tăng 15,03% so với năm 2018. Trong đó, tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 89,447 nghìn tỷ đồng, bảo hiểm nhân thọ ước đạt 364,932 nghìn tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 376,555 nghìn tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2018. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 285,965 nghìn tỷ đồng, tăng 18,58%; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 89,345 nghìn tỷ đồng tăng 9,34% so với năm 2018. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước tăng 20,54%, tổng giá trị tài sản tăng 15,1% so với năm 2018.

Vai trò của bảo hiểm xã hội cần được phát huy hơn nữa trong tương lai.

Để thị trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2020, Bộ Tài chính nêu rõ 02 định hướng phát triển thị trường bảo hiểm là: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế; Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của thị trường, dự kiến mức tăng trưởng 20%, tăng cường tính an toàn, bền vững và hiệu quả của thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân, góp phần ổn định nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Để đạt được mục tiêu này, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị cơ quan quản lý tập trung nguồn lực để hoàn thiện Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua năm 2021 theo hướng quản lý trên cơ sở rủi ro, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tăng cường tính chủ động và chịu trách nhiệm của các doanh nghiệp bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh, vốn, quản trị rủi ro và quản trị nhân lực, quy định về hợp đồng bảo hiểm; hoàn thiện phương thức quản lý nhà nước theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường công tác hậu kiểm thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường kết nối với các cơ quan quản lý, hội nhập, hợp tác quốc tế…

Về phía các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cần chủ động trong việc nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực kinh doanh. Cùng với đó, rà soát lại các hoạt động kinh doanh, các sản phẩm bảo hiểm hiện có... nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu, khả năng tham gia bảo hiểm của các tổ chức, cá nhân theo cách thức hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng cần tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin để tránh việc cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng an toàn về thị trường tài chính.

Đối với Hiệp hội bảo hiểm, cần tích cực phát huy vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp bảo hiểm. Bên cạnh đó, hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước trong việc đào tạo nguồn nhân lực, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh bảo hiểm nhằm phát huy hơn nữa vai trò của mình trong phát triển thị trường bảo hiểm.

Em muốn được sống...(VietQ.vn) - “Em muốn được sống, muốn được có người yêu nữa…” – Em là Phương Mai – bệnh nhân trẻ nhất Khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Việt Đức - năm nay 15 tuổi và đã chạy thận được hơn 4 năm. Em phải nghỉ học và ở luôn nhà nghỉ bệnh viện để tiện cho việc lọc máu và truyền hóa chất.

Nam Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang