Canada thông báo sửa đổi về quy định hóa chất nguy hiểm

author 06:03 03/02/2021

(VietQ.vn) - Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CAN/631 ngày 22/12/2020, Canada thông báo về Quy định Sửa đổi quy định về sản phẩm nguy hiểm và Lịch trình sửa đổi Quyết định số 2 cho Luật Sản phẩm nguy hiểm.

Theo đó, hệ thống phân loại và ghi nhãn hóa chất hài hòa trên toàn cầu (GHS), do Liên hợp quốc phát triển được thiết kế để tiêu chuẩn hóa việc phân loại và giao tiếp mối nguy, chẳng hạn như ghi nhãn, đối với các hóa chất nguy hiểm ở nhiều quốc gia khác nhau. Một phiên bản sửa đổi của GHS được xuất bản 2 năm một lần.

Canada đã thực hiện phiên bản sửa đổi lần thứ 5 của GHS với tên gọi Quy định về Sản phẩm Nguy hiểm vào ngày 11 tháng 2 năm 2015. Theo thẩm quyền của Luật về sản phẩm nguy hiểm, Canada đang đề xuất sửa đổi Quy định về Sản phẩm Nguy hiểm để phù hợp với phiên bản sửa đổi lần thứ 7 của GHS trong phạm vi có thể (bao gồm việc áp dụng các thay đổi được thực hiện trong các phiên bản sửa đổi thứ 6 và 7), cung cấp sự rõ ràng hơn hoặc độ chính xác bổ sung cho các điều khoản cụ thể, sửa đổi các điều khoản cụ thể để phản ánh tốt hơn ý định ban đầu của chúng và giải quyết các cập nhật hành chính.

Là kết quả của những sửa đổi được đề xuất để điều chỉnh các Quy định về Sản phẩm Nguy hiểm với phiên bản sửa đổi lần thứ 7 của GHS trong phạm vi có thể, Luật về sản phẩm nguy hiểm yêu cầu sửa đổi Phụ lục 2, trong đó liệt kê các loại nguy hiểm vật lý và các hạng nguy hiểm sức khỏe theo Quy định về Sản phẩm nguy hiểm.

Biểu đề xuất và các sửa đổi quy định sẽ hỗ trợ Chính phủ Canada trong việc tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế thông qua việc ghi nhãn chung và các yêu cầu về thông tin nguy hiểm khác đối với các sản phẩm nguy hiểm tại nơi làm việc; giảm chi phí cho doanh nghiệp và người tiêu dùng bằng cách giảm nhu cầu kiểm tra lại và phân loại lại hóa chất hoặc cho các thị trường khác nhau, cũng như giảm nhu cầu chuẩn bị nhiều bộ nhãn và bảng dữ liệu an toàn cho các thị trường khác nhau; và tăng cường bảo vệ người lao động thông qua việc áp dụng phiên bản sửa đổi của tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu để thông báo các mối nguy liên quan đến các sản phẩm nguy hiểm tại nơi làm việc.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

 Hà My

Bôi son dưỡng môi thường xuyên có thể gây ra nhiều tác hại không ngờ(VietQ.vn) - Son dưỡng là sản phẩm quen thuộc hàng ngày giúp làn môi luôn bóng mềm tuy nhiên theo các chuyên gia, không nên dùng quá thường xuyên.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang