Cao Bằng phê duyệt dự án Nâng cao năng suất chất lượng đến năm 2020

author 18:07 19/05/2014

(VietQ.vn) - Tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Quyết định 628/QĐ - UBND của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Cao Bằng về phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Cao Bằng đến năm 2020".

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa tỉnh Cao Bằng

Tỉnh Cao Bằng phê duyệt dự án Nâng cao NSCL SPHH của tỉnh Cao Bằng đến năm 2020. Ảnh: NV

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, nhằm góp phần ổn định và nâng cao năng suất, chất lượng (NSCL) sản phẩm hàng hóa (SPHH) chủ lực của tỉnh, tăng khả năng cạnh tranh, tạo đà phát triển nhanh, hiệu quả, ổn định và bền vững cho nền kinh tế, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án "Nâng cao NSCL SPHH của tỉnh Cao Bằng đến năm 2020".

Dự án hướng đến mục tiêu, số lượng doanh nghiệp cần tiến hành khảo sát đánh giá, để xác định đủ điều kiện tham gia vào dự án là 50 doanh nghiệp; doanh nghiệp sản xuất các SPHH chủ lực của địa phương tham gia vào dự án là 25 doanh nghiệp; các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình công cụ cải tiến NSCL là 15 doanh nghiệp; doanh nghiệp tham gia ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, hoàn thiện công nghệ là 19 doanh nghiệp; chuyên gia về đánh giá đào tạo đội ngũ chuyên gia, cán bộ tư vấn trình độ chất lượng của SPHH là 20 chuyên gia; hình thành 1 tổ chức đánh giá chất lượng hàng hóa; hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng chương trình bảo vệ môi trường, kiểm soát năng lượng và sử dụng công nghệ tiên tiến là 12 doanh nghiệp; phấn đấu có ít nhất 5 doanh nghiệp điển hình về cải tiến NSCL.

Để đạt được các mục tiêu trên, dự án đề ra 5 nội dung, trong đó xác định SPHH chủ lực, xác định và lựa chọn các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực tham gia vào dự án. Triển khai hoạt động thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn về NSCL cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia triển khai thực hiện dự án. Tăng cường hiệu quả quản lý, năng lực kỹ thuật của hoạt động đo lường thử nghiệm về NSCL của các sản phẩm hàng hóa chủ lực tại địa phương. Đánh giá trình độ chất lượng của SPHH.

Cũng theo UBND tỉnh Cao Bằng, để thực hiện dự án này, nguồn kinh phí được cân đối từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học, công nghệ được giao hàng năm của Sở Khoa học và Công nghệ; kinh phí Trung ương được đề xuất theo Chương trình quốc gia về " Nâng cao NSCL SPHH của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" và các nguồn khác. Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến nội dung Dự án cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong phạm vi của ngành, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế tham gia Dự án, gắn kết hoạt động kinh tế xã hội của đơn vị, địa phương với phong trào năng suất, chất lượng của tỉnh.

Phát biểu trong chương trình làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng mới đây, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Văn Tùng cho rằng, Cao Bằng cần quan tâm hơn đến nguồn nhân lực KH&CN; xác định một số tiềm năng về tài nguyên, khoáng sản, khí hậu, du lịch…; phát hiện, ứng dụng những kết quả nghiên cứu Khoa học – Kĩ thuật góp phần phát triển kinh tế, đưa những chính sách thành hành động, kết quả  cụ thể. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số đề tài, dự án thuộc Chương trình phát triển nông thôn miền núi; quan tâm công tác sở hữu trí tuệ, đặc biệt là việc bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc thù của địa phương và nhận thức rõ vai trò của KH&CN, hoạt động KH&CN cần được nâng lên…

Được biết, năm 2012-2013, Cao Bằng tập trung nghiên cứu phát triển, thử nghiệm các loại cây trồng có thế mạnh của từng địa phương, ứng dụng tiến bộ KH&CN tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương. Trong đó, nhiều đề tài, dự án được đánh giá cao, điển hình như các đề tài, dự án: Ứng dụng công nghệ vi ghép đỉnh sinh trưởng để phục tráng và phát triển giống cam Trưng Vương, quýt Hà Trì (Hòa An); Nghiên cứu bảo tồn và phục tráng giống lúa nếp hương Bảo Lạc và giống Pì Pất (Hòa An); Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả ôn đới tại Phja Đén, xã Thành Công (Nguyên Bình); Xây dựng mô hình trồng và chế biến chè chất lượng cao tại Phja Đén… tỉnh đã thẩm tra công nghệ 5 dự án đầu tư; triển khai hỗ trợ cho 3 dự án đầu tư đổi mới công nghệ của 3 đơn vị sản xuất kinh doanh với mức hỗ trợ 200 triệu đồng/dự án; hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp được 3 đơn vị với tổng kinh phí 18 triệu đồng.

Thực hiện công tác tiêu chuẩn hóa, phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp áp dụng, công bố về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; từ 2012 đến nay, toàn tỉnh đã tiến hành 6 đợt kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 13 huyện, thành phố; kiểm tra 44 sản phẩm của 43 cơ sở. Thực hiện 10 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 28 tổ chức, cá nhân; xuất bản 8 số tài liệu Thông tin KHKT.

Hồng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang