'Chảy máu chất xám ở Việt Nam đang gia tăng'

author 09:53 25/11/2014

"Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ quan trọng, việc mắc kẹt trong các hoạt động tạo ít giá trị gia tăng đã hạn chế khả năng học hỏi công nghệ và nâng cao năng lực sáng tạo".

chảy máu chất xám, công nghệ, sáng tạo, ngân hàng thế giới, kinh tế xã hội

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam đã đạt được thành tích ấn tượng về phát triển kinh tế và xã hội. Nhưng hiện nay Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ quan trọng.

Tốc độ tăng trưởng GDP đã giảm trong bối cảnh quốc tế bớt sôi động hơn, nguồn tăng trưởng trước đây đang suy giảm làm tăng nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”.

"Việt Nam sẽ phải dựa nhiều hơn vào việc tăng năng suất lao động thông qua đổi mới sáng tạo.  Muốn vậy, Việt Nam cần cải thiện đáng kể năng lực đổi mới sáng tạo trong nước", báo cáo của WB nhìn nhận.

Tuy nhiên, cũng theo đánh giá của WB, tuy Việt Nam đã mở rộng và đa dạng hoá cơ cấu ngành hàng xuất khẩu, nhưng quá trình chuyển đổi cơ cấu sang xuất khẩu các mặt hàng và dịch vụ “công nghệ cao”, phức tạp hơn và có hàm lượng tri thức cao hơn vẫn còn diễn ra khá chậm chạp.

"Việc mắc kẹt trong các hoạt động tạo ít giá trị gia tăng đã hạn chế khả năng học hỏi công nghệ và nâng cao năng lực sáng tạo", WB nhấn mạnh.

Dưới đây là những con số thú vị liên quan đến thực trạng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, đến từ tính toán của WB và OECD.

Theo Trí thức


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang