Chỉ còn 23 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động

author 15:43 22/01/2020

(VietQ.vn) - Từ 28 doanh nghiệp vào cuối năm 2018, đến tháng 1/2020, trên thị trường chỉ còn 23 doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động.

Năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã tiến hành cấp sửa đổi, bổ sung giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với 23 doanh nghiệp bán hàng đa cấp đang hoạt động trên thị trường đáp ứng các quy định về điều kiện kinh doanh theo phương thức đa cấp tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tiến hành thu hồi 05 giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với 5 doanh nghiệp bán hàng đa cấp do không đáp ứng được điều kiện quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP; cấp mới 03 giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, gia hạn 05 giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng duy trì hoạt động cảnh báo cho người dân về các hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép 

Như vậy, đến đầu tháng 01 năm 2020, trên thị trường chỉ còn 23 doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động do thêm 2 doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động do giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực (không được gia hạn), 01 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Về số lượng người tham gia bán hàng đa cấp, tổng số lượng người ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp tính đến hết tháng 06/2019 là 817.034 người, giảm 35% so với cuối tháng 12/2018. Trong đó, chỉ có 294.877 người có hoạt động bán hàng và có hoa hồng (chiếm 36%). Số người tham gia còn lại nhiều khả năng chỉ ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp để được mua hàng với mức giá ưu đãi dành cho người tham gia mà không có hoạt động bán hàng.

Tổng doanh thu bán hàng đa cấp trong 06 tháng đầu năm 2019 đạt khoảng 5.809 tỷ đồng, tăng 25% so với tổng doanh thu cùng kỳ của ngành năm 2018. Trong đó, tổng số hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác mà các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã chi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp đạt khoảng 1.921 tỷ đồng, chiếm khoảng 36,2 % tổng doanh thu.

Tổng số thuế đã nộp về ngân sách nhà nước trong 06 tháng đầu năm 2019 là 886,196 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng chiếm 40,39 %, thuế xuất nhập khẩu chiếm 33,961%, thuế thu nhập cá nhân của người lao động 3,2%, thuế thu nhập cá nhân nộp hộ cho người tham gia bán hàng đa cấp chiếm 8,02 %, thuế thu nhập doanh nghiệp chiếm 12,22 %, các loại thuế khác 2,15%.

Trong năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp đối với 03 doanh nghiệp bán hàng đa cấp và xử phạt 03 doanh nghiệp tổng số tiền phạt hơn 1,4 tỷ đồng, cụ thể: Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam số tiền phạt là 585 triệu đồng; Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam số tiền phạt là 250 triệu đồng, Công ty TNHH Morinda Việt Nam số tiền phạt 605 triệu đồng và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Lãnh đạo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, thời gian tới, Cục sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đặc biệt cơ quan quản lý tại các địa phương để đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bán hàng đa cấp, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp.

Lêq Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang