Chỉ thị của Ban Bí thư: Nhanh chóng khống chế hiệu quả dịch tả lợn Châu Phi

author 17:31 20/05/2019

(VietQ.vn) - Ngày 20/5/2019, Ban chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Nội dung Chỉ thị ghi rõ:

Ở nước ta, từ tháng 2/2019 đến nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố, dẫn đến buộc phải tiêu hủy trên 1,5 triệu con lợn. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã và đang tập trung chỉ đạo các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

 Tăng cường lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục có chiều hướng lây lan nhanh, phạm vi rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi lợn, gây tổn thất lớn về kinht ế, ảnh hưởng đến môi trường, đời sống của người chăn nuôi và công tác quản lý. Vì vậy, phòng, chống và tổ chức khống chế dịch tả lợn Châu Phi là công việc cấp bách và rất quan trọng hiện nay.

Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Coi nhiệm vụ phòng, chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách lúc này; phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và tổ chức xã hội… tổ chức thực hiện khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp do Chính phủ và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; quyết tâm khống chế dịch tả lợn Châu Phi trong thời gian nhanh  nhất để bảo đảm điều kiện tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, cải thiện đời sống nhân dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đến từng Đảng viên và nhân dân để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã và đang xảy ra đối với hoạt động kinh tế, đời sống nhân dân. Động viên toàn Đảng, toàn dân, lực lượng vũ trang tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch, giảm thiểu về kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời thông tin kịp thời, chính xác cho người dân theo nguyên tắc vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục chăn nuôi lợn ngay sau khi dịch bệnh được khống chế và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm, thủy sản để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổ chức rút kinh nghiệm đợt phòng, chống vừa qua để chủ động phát triển sớm, thông tin kịp thời và có biện pháp sẵn sàng phòng, khống các loại dịch bệnh khác có thể xảy ra với vật nuôi, cây trồng.

UBND các tỉnh, thành phố đảm bảo kinh phí và nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi, các dịch bệnh động vật nói chung và nhanh chóng kiểm soát lây lan các dịch bệnh…

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có trách nhiệm tham gia phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về dịch tả lợn Châu Phi; động viên các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức chỉ đạo phòng, chống, khống chế dịch ở từng cấp;

Vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ kinh phí, phương tiện, vật chất kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phòng, chống dịch bệnh, giúp đỡ các gia đình thiệt hại nặng nề trong đợt dịch bệnh này...

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang