Chính phủ đẩy nhanh chuyển đổi tổ chức KHCN sang tự chủ

author 08:30 23/10/2012

(VietQ.vn) - Đó là một trong những mục tiêu của Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển nền kinh tế - xã hội trong giai đoạn sắp tới.

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo của Chính phủ về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013”.  

Theo đó, Báo cáo Chỉnh phủ chỉ rõ, trong thời gian qua, hoạt động nghiên cứu khoa học đạt được những kết quả tích cực. Một số công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội. Trình độ công nghệ trong một số lĩnh vực như điện tử, công nghệ thông tin, chế tạo thiết bị dầu khí... được nâng cao. Kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ được nhân rộng, nhất là trong nông nghiệp, y tế, xây dựng công trình. Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ được đẩy mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo trước Quốc hội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo trước Quốc hội

Thời gian tới, khẩn trương triển khai Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) và Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ giai đoạn 2011 - 2020, chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Nâng mức đóng góp của khoa học công nghệ vào tăng trưởng.

Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ, trong đó tập trung đổi mới công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ, phương thức đầu tư, cơ chế tài chính, chính sách cán bộ, cơ chế hoạt động tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ.

Thủ tướng cũng nêu rõ trong báo cáo của Chính phủ, đẩy nhanh việc chuyển đổi các tổ chức khoa học công nghệ công lập sang thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ. Áp dụng rộng rãi cơ chế đặt hàng nghiên cứu khoa học, cơ chế khoán thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Tiếp tục đầu tư và phát huy hiệu quả các khu công nghệ cao, vườn ươm công nghệ. Có cơ chế, chính sách thu hút mạnh các dự án đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ cao. Phát triển mạnh dịch vụ tư vấn, thẩm định, giám định công nghệ và thị trường khoa học công nghệ. Tăng cường quản lý bảo hộ sở hữu trí tuệ. Ban hành chính sách thuế phù hợp để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

P.V

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang