Chính sách đãi ngộ người tài phải bảo đảm tính khả thi

author 14:08 21/03/2014

Phải quy định trách nhiệm người đứng đầu trong việc phát hiện tiến cử người có tài, các chính sách đãi ngộ phải bảo đảm tính khả thi.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Nội vụ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nghị định về trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo theo hướng quy định về phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng.

Theo đó, yêu cầu dự thảo nghị định phải xác định cụ thể những vị trí việc làm cần phải có người tài đảm nhiệm; xây dựng các tiêu chí cụ thể xác định người có tài năng, công chức có tài năng; xây dựng cơ chế phát hiện, thu hút người có tài năng; các chính sách đãi ngộ, nhất là về tiền lương, nhà ở và phải bảo đảm tính khả thi.

Phải quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức trong việc phát hiện tiến cử người có tài năng.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, dự thảo nghị định phải quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện, tiến cử người có tài năng. Không quy định kéo dài thời gian làm việc và giữ nguyên chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý được công nhận là người có tài năng đã đến tuổi nghỉ hưu.

Vấn đề sử dụng người tài hiện đang gây nhiều sự quan tâm của dư luận, đặc biệt sau hiện tượng đang diễn ra tại Đà Nẵng, 29 học viên đã phá bỏ cam kết khi tham gia đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao. Được biết, Đà Nẵng đã phải chi 600 tỷ đồng cho việc đào tạo thông qua hai đề án 393 và 922, tính bình quân, mỗi năm là 75 tỷ đồng.

Trước đó UBND TP Đà Nẵng từng ra quyết định chấm dứt tham gia Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của TP Đà Nẵng đối với 3 học viên được hỗ trợ kinh phí đi du học nước ngoài, đồng thời yêu cầu họ bồi thường kinh phí gấp 5 lần kinh phí đã hỗ trợ do vi phạm hợp đồng đào tạo.

Theo Đất việt

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang