Chính thức chạy giai đoạn II chương trình đổi mới sáng tạo

author 16:10 20/02/2014

(VietQ.vn) - Dự án trên được thực hiện trong 4 năm (từ 2014 – 2018) do Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ quan với mức vốn đầu tư là 11 triệu Euro, trong đó, vốn ODA không hoàn lại 9,9 triệu Euro và vốn đối ứng 1,1 triệu Euro.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Thủ tướng Chính phủ vừa kí Quyết định số 270/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn II” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan.

Mục tiêu của Dự án nhằm góp phần để hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia thực sự là động lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Việt Nam, đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp hóa và hiện đại hóa vào năm 2020 với hạ tầng cơ bản của nền kinh tế tri thức.

Kết quả của Dự án đặt ra là tăng cường năng lực, thể chế cho các cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu Nhà nước trong việc lập kế hoạch, hướng dẫn và thực hiện các chính sách liên quan đến đổi mới sáng tạo; thiết lập quan hệ đối tác quốc gia và quốc tế cho hệ thống khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; Phát triển các sản phẩm dịch vụ tiên tiến trong các khu vực lựa chọn với quan hệ đối tác đa xoắn và đổi mới mô hình đã được phát triển và chứng minh.

Được biết, Giai đoạn I của Chương trình được thực hiện từ năm 2009 đến năm 2013 với ngân sách hoạt động trên 7 triệu Euro (trong đó 89% do Phần Lan tài trợ) dưới sự quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan. IPP đã và đang hỗ trợ hơn 60 dự án trong 4 hợp phần: phát triển năng lực thể chế; xây dựng năng lực ĐMST; hỗ trợ các sáng kiến, dự án ĐMST của doanh nghiệp; hợp tác Việt Nam - Phần Lan.

Giai đoạn II của IPP sẽ tạo ra những đột phá mới cho ngành khoa học công nghệ Việt Nam, tạo điều kiện gắn kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp để tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng, hàm lượng khoa học cao…

T.H

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang