Chọn tuổi xông nhà Tết Ất Mùi cho người tuổi Ngọ, Mùi, Thân

author 23:18 15/02/2015

(VietQ.vn) - Xông nhà đầu năm là tục lệ lâu đời của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Vào ngày mồng Một Tết chủ nhà thường ‘tuyển’ những vị khách theo tiêu chí "hợp tuổi" đến xông nhà. Dưới đây là những tuổi hợp với gia chủ Tuổi Ngọ, Mùi Thân.

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho những người tuổi Ngọ

Xông nhà đầu năm là tục lệ lâu đời của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về

Xông nhà đầu năm là tục lệ lâu đời của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về

Gia chủ sinh năm 1966 – Bính Ngọ

1955 (Ất Mùi – Sa trung kim) – 15/20đ — 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1963 (Quý Mão – Kim bạch kim) – 15/20đ — 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1967 (Đinh Mùi – Thiên thượng thủy) – 15/20đ — 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1971 (Tân Hợi – Xuyến thoa kim) – 15/20đ — 3 yếu tố Hợp, 2 yếu tố Bình thường, 1 yếu tố Khắc

1974 (Giáp Dần – Đại khê thủy) – 15/20đ — 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

Gia chủ sinh năm 1978 – Mậu Ngọ

1950 (Canh Dần – Tòng bách mộc) – 14/20đ — 3 yếu tố Hợp, 2 yếu tố Bình thường, 1 yếu tố Khắc

1963 (Quý Mão – Kim bạch kim) – 14/20đ — 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1970 (Canh Tuất – Xuyến thoa kim) – 14/20đ — 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1946 (Bính Tuất – Ốc thượng thổ) – 13/20đ — 1 yếu tố Hợp, 5 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1947 (Đinh Hợi – Ốc thượng thổ) – 13/20đ — 1 yếu tố Hợp, 5 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

Gia chủ sinh năm 1990 – Canh Ngọ

1975 (Ất Mão - Đại khê thủy) – 16/20đ – 3 yếu tố Hợp, 3 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1995 (Ất Hợi - Sơn đầu hỏa) – 16/20đ - 3 yếu tố Hợp, 3 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

 1965 (Ất Tỵ - Phú đăng hỏa) – 15/20đ - 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

 1967 (Đinh Mùi - Thiên thượng thủy) – 15/20đ- 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1983 (Quý Hợi - Đại hải thủy) – 15/20đ- 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho những người tuổi Mùi

Khi chọn tuổi xông nhà năm 2015 nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với gia chủ

Khi chọn tuổi xông nhà năm 2015 nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với gia chủ

Gia chủ sinh năm 1955 - Ất Mùi

1990 (Canh Ngọ – Lộ bàng thổ) – 18/20đ – 5 yếu tố Hợp, 1 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1947 (Đinh Hợi – Ốc thượng thổ) – 16/20đ – 3 yếu tố Hợp, 3 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1966 (Bính Ngọ – Thiên thượng thủy) – 16/20đ - 3 yếu tố Hợp, 3 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1975 (Ất Mão – Đại khê thủy) - 16/20đ - 3 yếu tố Hợp, 3 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1983 (Quý Hợi – Đại hải thủy) - 16/20đ - 3 yếu tố Hợp, 3 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

Gia chủ sinh năm 1967 – Đinh Mùi

1954 (Giáp Ngọ – Sa trung kim) – 16/20đ — 3 yếu tố Hợp, 3 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1966 (Bính Ngọ – Thiên thượng thủy) – 16/20đ — 3 yếu tố Hợp, 3 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1975 (Ất Mão – Đại khê thủy) – 16/20đ — 3 yếu tố Hợp, 3 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1952 (Nhâm Thìn – Tràng lưu thủy) – 15/20đ — 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1962 (Nhâm Dần – Kim bạch kim) – 15/20đ — 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

Gia chủ sinh năm 1979 -  Kỷ Mùi

1954 (Giáp Ngọ – Sa trung kim) – 15/20đ — 3 yếu tố Hợp, 3 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1990 (Canh Ngọ – Lộ bàng thổ) – 15/20đ — 3 yếu tố Hợp, 3 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1947 (Đinh Hợi – Ốc thượng thổ) – 14/20đ — 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1978 (Mậu Ngọ – Thiên thượng hỏa) – 14/20đ — 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1987 (Đinh Mão – Lô trung hỏa) – 14/20đ — 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho những người tuổi Thân

Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với người đó

Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với người đó

Gia chủ sinh năm 1956 – Bính Thân

1951 (Tân Mão – Tòng bách mộc) – 13/20đ — 3 yếu tố Hợp, 1 yếu tố Bình thường, 2 yếu tố Khắc

1954 (Giáp Ngọ – Sa trung kim) – 13/20đ — 1 yếu tố Hợp, 5 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1963 (Quý Mão – Kim bạch kim) – 13/20đ — 1 yếu tố Hợp, 5 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1964 (Giáp Thìn – Phú đăng hỏa) – 13/20đ — 1 yếu tố Hợp, 5 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1976 (Bính Thìn – Sa trung thổ) – 13/20đ — 1 yếu tố Hợp, 5 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

Gia chủ sinh năm 1968 -  Mậu Thân

1966 (Bính Ngọ – Thiên thượng thủy) – 15/20đ — 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1975 (Ất Mão – Đại khê thủy) – 15/20đ — 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1978 (Mậu Ngọ – Thiên thượng hỏa) – 15/20đ — 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1987 (Đinh Mão – Lô trung hỏa) – 15/20đ — 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1945 (Ất Dậu – Tuyền trung thủy) – 14/20đ — 1 yếu tố Hợp, 5 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

Gia chủ sinh năm 1980 – Canh Thân

1975 (Ất Mão – Đại khê thủy) – 18/20đ — 4 yếu tố Hợp, 2 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1945 (Ất Dậu – Tuyền trung thủy) – 17/20đ — 3 yếu tố Hợp, 3 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1952 (Nhâm Thìn – Tràng lưu thủy) – 17/20đ — 3 yếu tố Hợp, 3 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1967 (Đinh Mùi – Thiên thượng thủy) – 16/20đ — 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

1982 (Nhâm Tuất – Đại hải thủy) – 16/20đ — 2 yếu tố Hợp, 4 yếu tố Bình thường, 0 yếu tố Khắc

Hải Nguyễn

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang