'Chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu'

author 11:25 20/10/2014

(VietQ.vn) - Chính phủ nhận định: "Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra".

Một số vụ án xử lý chậm

Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp Quốc hội lần 8 cho biết, sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế và quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường quản lý kinh tế, ngân sách nhà nước và tài sản công; cải cách thủ tục hành chính; kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; kê khai và kiểm soát kê khai tài sản; thực hiện công khai minh bạch và đề cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người đứng đầu. Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được đưa ra xét xử.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

Ban hành hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân, Luật Hòa giải cơ sở. Trách nhiệm và sự phối hợp trong việc tiếp công dân được nâng lên. Hầu hết lãnh đạo Bộ ngành, địa phương đã trực tiếp đối thoại, giải quyết khiếu nại của công dân. Đã xử lý khoảng 85% số vụ khiếu nại tố cáo mới phát sinh và giải quyết 494/528 vụ khiếu nại tồn đọng kéo dài.

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí có mặt còn chậm. Việc thực hiện các giải pháp phòng chống tham nhũng tại nhiều cơ quan chưa hiệu quả. Một số vụ án xử lý chậm. Công tác kiểm tra thanh tra hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp. Công tác giám định tư pháp còn bất cập.

Lãng phí thời gian và nguồn lực trong xã hội còn lớn. Trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của một số ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Khiếu kiện liên quan đến đất đai vẫn còn nhiều.

Cải cách tiền lương để giảm tham nhũng

Báo cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đề xuất, để phòng chống tham nhũng, cần điều chỉnh Bộ Luật hình sự; Tăng cường thực hiện chỉ thị 33 và Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ về phòng chống tham nhũng, lãng phí; Cải cách tiền lương của công chức - viên chức; Điều tra, khởi tố các vụ án trọng điểm; Tăng cường vai trò của báo chí và sự phát giác của quần chúng...

Trong khi đó, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp cho biết, ở nhiều nơi, việc tố cáo, phát giác tham nhũng còn ít. 

Ủy ban Tư pháp đề nghị phải công khai minh bạch các khâu, trong đó có tuyển dụng, bổ nhiệm.

Ủy ban Tư pháp cũng cho biết, việc đình chỉ các vụ án giảm đáng kể, thể hiện quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước.

Ủy ban Tư pháp đồng tình với Chính phủ khi nhận định, tham nhũng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng còn phức tạp, gây thất thoát lớn; bệnh quan liêu thành tích còn nặng nề; công tác thanh tra - kiếm tra có nơi còn buông lỏng...

Thu Hà

 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang