Các bài viết tin tức mới về chứng nhận hữu cơ

Cập nhật thông tin , hình ảnh, video clip về chứng nhận hữu cơ mới và nhanh nhất. Đón đọc và chia sẻ bài viết về chứng nhận hữu cơ trên VietQ

Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ sau khi được cấp chứng nhận

Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ sau khi được cấp chứng nhận

(VietQ.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ.

Năm 2020, Hà Nội có khoảng 250ha sản xuất bằng công nghệ nông nghiệp hữu cơ

Năm 2020, Hà Nội có khoảng 250ha sản xuất bằng công nghệ nông nghiệp hữu cơ

(VietQ.vn) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2019-2020; phấn đấu đến năm 2020, thành phố có từ 200 đến 250ha sản xuất bằng công nghệ nông nghiệp hữu cơ.

Doanh nghiệp làm Giấy chứng nhận hữu cơ không mất phí

Doanh nghiệp làm Giấy chứng nhận hữu cơ không mất phí

(VietQ.vn) - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ được đề cập tại Nghị định 109/2018/NĐ-CP.

Cần minh bạch hóa trong lĩnh vực chứng nhận nông nghiệp hữu cơ

Cần minh bạch hóa trong lĩnh vực chứng nhận nông nghiệp hữu cơ

(VietQ.vn) - Bên cạnh vấn đề hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thì hoàn thiện hệ thống chứng nhận cũng cần được thúc đẩy, tuy nhiên cần minh bạch để phù hợp với quy định về quản lý chất lượng và đánh giá sự phù hợp.

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ

(VietQ.vn) - Để thúc đẩy người dân tham gia sản xuất hữu cơ, bên cạnh việc quy hoạch và bảo vệ đất đai, nguồn nước thì việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất, chế biến, chứng nhận chất lượng cũng được đẩy mạnh.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang