Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia được chi cho tuyên truyền trên báo

author 07:26 28/04/2014

(VietQ.vn) - Một trong những nội dung chi của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia là chi thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Chương trình.

Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính vừa ban hành dự thảo thông tư quy định quản lý tài chính với Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia. 

Theo đó, kinh phí từ Chương trình này gồm: Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, ngân sách, ngân hàng, và các tổ chức khác.

Nghiên cứu vắc xin là một trong những hướng ưu tiên của khoa học Việt Nam

Nghiên cứu vắc xin là một trong những hướng ưu tiên của khoa học Việt Nam. Ảnh chỉ mang tính minh họa

Chương trình sẽ tài trợ nghiên cứu đối với các nhiệm vụ KH&CN thuộc dự án xây dựng bản đồ công nghệ quốc gia; tìm kiếm phát triển công nghệ nguồn , công nghệ cốt lõi, xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho các ngành, các lĩnh vực; xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, chuyên gia công nghệ...

Các nội dung chi cho Chương trình này gồm: cho hoạt động Ban chỉ đạo Chương trình, tổ chức các cuộc họp, tổ chức các đoàn công tác, thù lao trách nhiệm của Ban chỉ đạo, các khoản chi khác.

Trong khoản chi hoạt động của Ban Chủ nhiệm chương trình gồm có: tiền công, thông tin liên lạc, công tác phí, tổ chức hội nghị - hội thảo, đoàn ra - đoàn vào, hoạt động thông tin tuyên truyền, các khoản chi khác...

Mức thù lao của Trưởng Ban chỉ đạo là 500.000 đồng/tháng, thành viên là 400.000 người/tháng; tiền công của Chủ nhiệm chương trình là 5.000.000 đồng/tháng, Phó Chủ nhiệm là 4.000.000 đồng/tháng.

Hàng năm, căn cứ Quyết định phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì,  Văn phòng các chương trình Quốc gia lập dự toán chi, trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, tổng hợp dự toán chi ngân sách năm sau, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt, Bộ Tài chính giao dự toán Chương trình về Bộ Khoa học và Công nghệ.

Văn phòng các Chương trình quốc gia lập dự toán chi tiết cho các nhiệm vụ, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, phân bổ dự toán chi ngân sách...Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định giao dự toán chi ngân sách cho Văn phòng các Chương trình Quốc gia.

Nguyễn Lâm

 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang