Cơ chế hậu kiểm giúp doanh nghiệp tiết kiệm 600 tỷ đồng mỗi năm

author 06:24 11/12/2018

(VietQ.vn) - Việc chuyển 91% nhóm sản phẩm, hàng hóa sang hậu kiểm, giảm 96% số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra trước thông quan. Cải cách này của Bộ KH&CN đã mang nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, giúp tiết kiệm, cắt giảm được khoảng 600 tỷ đồng/năm.

Sự kiện: Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 10 tháng đầu năm 2018 và kết quả kiểm tra tháng 10 của Tổ công tác cho thấy, về kiểm tra chuyên ngành, đến nay các Bộ đã trình và ban hành được 21 văn bản quy phạm pháp luật; cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành, vượt 13% so với phương án dự kiến của các Bộ.

Về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, đến nay các Bộ đã trình và ban hành đươc 22 văn bản quy phạm pháp luật; cắt giảm, đơn giản hóa được 3.004/6.191 điều kiện kinh doanh, đạt 97% so với chỉ tiêu được giao.

Ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) 

Bộ Khoa học và Công nghệ được Chính phủ đánh giá là có nhiều đột phá trong cải cách, đặc biệt là cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh, năm 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực trong hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN), triển khai tích cực chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&CN đã đi đầu trong quá trình triển khai áp dụng cơ chế “chuyển mạnh sang hậu kiểm” thông qua việc ban hành Thông tư 07 (sửa đổi, bổ sung Thông tư 27) quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN để chuyển 91% nhóm sản phẩm hàng hóa, với 93.3% loại sản phẩm cụ thể phân theo mã HS do Bộ KH&CN quản lý sang cơ chế hậu kiểm.

“Cụ thể, đã cắt giảm từ 24 nhóm sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra trước thông quan xuống còn 2 nhóm sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra là xăng dầu và khí mỏ hóa lỏng”, ông Linh cho biết.

Cũng theo ông Linh, sau khi triển khai áp dụng Thông tư 07 đã giúp giảm khoảng 96% số lô hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&CN phải kiểm tra trước thông quan. Đồng thời, giảm thời gian kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu xuống còn 1 ngày.

“Việc chuyển 91% nhóm sản phẩm, hàng hóa sang hậu kiểm, giảm 96% số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra trước thông quan. Cải cách của Bộ KH&CN đã mang nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, giúp tiết kiệm, cắt giảm được khoảng 600 tỷ đồng/năm", ông Linh cho biết.

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN cũng đã công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, trong đó quy định 8 nhóm sản phẩm, mã HS, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, văn bản quy phạm pháp luật quản lý, biện pháp quản lý đối với hàng nhập khẩu và tên cơ quan kiểm tra.

Đề cập đến cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, ông Linh cho biết, theo Luật Đầu tư 2016 Bộ KH&CN quản lý 8 ngành nghề với 121 điều kiện đầu tư kinh doanh. Đến nay Bộ KH&CN đã xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa, bãi bỏ 63/121 điều kiện, cụ thể: Cắt giảm, đơn giản hóa 15/36 điều kiện tại Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Năng lượng nguyên tử; Cắt giảm, đơn giản hóa 48/85 điều kiện tại 4 Nghị định liên quan đến sở hữu trí tuệ, kinh doanh mũ bảo hiểm, hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; điều kiện về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Hiện Bộ KH&CN cũng triển khai 4 thủ tục hành chính trên Cơ chế một của quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa.

Bộ KH&CN: Đẩy mạnh cơ chế hậu kiểm, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp(VietQ.vn) - Việc cắt giảm tới 96% hàng hóa phải kiểm tra trước thông quan, giảm thời gian kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu xuống còn 1 ngày đã thể hiện sự quyết liệt của Bộ KH&CN trong việc thực thi Nghị quyết 19 cũng như hỗ trợ tối đa cho DN.

Thanh Uyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang