Cổ đông nghi ngờ có gian lận trong việc bầu chọn nhân sự tại Ngân hàng Eximbank

author 13:47 18/12/2015

(VietQ.vn) - Băng ghi âm và hình ảnh của cổ đông cung cấp, cho rằng kết quả bỏ phiếu cho ông Lê Minh Quốc, ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT độc lập đã bị sửa lại

Ngày 16/12, Ngân hàng Eximbank tổ chức họp để bàn về công tác nhân sự trong HĐQT nhưng chưa công bố thông tin chính thức về các nhân sự chủ chốt HĐQT, ban kiểm soát để đợi sự phê chuẩn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

HĐQT mới tại Eximbank

Đại hội cổ đông bầu HĐQT mới tại Eximbank 

Trước đó, các thành viên mới trong HĐQT đã họp và đề cử ông Lê Minh Quốc nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank. Ông Lê Minh Quốc là thành viên HĐQT độc lập, do HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề cử. Ông không nắm giữ cổ phần cũng như không đại diện cho tổ chức nào nắm giữ cổ phần tại Eximbank. Theo kết quả bỏ phiếu bầu nhân sự thành viên HĐQT của ĐHCĐ bất thường ngày 15/12, ông Lê Minh Quốc đạt 58,11% phiếu bầu.

Nhưng thông tin trên Báo Thanh tra lại cho rằng, theo các băng ghi âm và hình ảnh của cổ đông này cung cấp, kết quả bỏ phiếu cho ông Lê Minh Quốc, ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT độc lập đã bị sửa lại sau khi có kết quả ban đầu.

Tờ báo này viết, nhiều cổ đông có mặt tại Đại hội Cổ đông bất thường 2015 của Ngân hàng Eximbank đã nghe rõ kết quả bỏ phiếu ban đầu đối với ứng viên Lê Minh Quốc chỉ đạt 45,76% (chưa quá bán), nghĩa là ông Quốc đã không đạt đủ tỷ lệ ủng hộ. Đây là kết quả được công bố lần 1 tại đại hội bởi ông Nguyễn Quang Độ, Giám đốc Khối Hành chính - Ngân quỹ của Eximbank là Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả bầu HĐQT.

Tuy nhiên, chỉ sau đó ít phút, ông Độ đã có đính chính, thông báo lại với Chủ Tọa đoàn và toàn thể đại hội về tỷ lệ cổ phần ủng hộ ông Lê Minh Quốc đạt 58,11%, nghĩa là ông đã đủ số phiếu tán thành để làm thành viên HĐQT độc lập của Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Theo thông tin do cổ đông giám sát này cung cấp, vào thời điểm kết thúc quá trình bỏ phiếu, người của Eximbank mời một số cổ đông tham gia giám sát quá trình kiểm phiếu cho nhân sự thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Eximbank. Sau khi nhập liệu đầy đủ các phiếu bầu, vào thời điểm khoảng 15h35 phút ngày 15/12, kết quả ban đầu do ban kiểm phiếu in ra ghi rõ ông Lê Minh Quốc chỉ được 522.725.782 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 45,76%.

“Tuy nhiên, chỉ sau đó ít phút, có hai cổ đông xông vào phòng kiểm phiếu, một người tự xưng là ông Cao Xuân Ninh, người còn lại là cổ đông tên Thúy. Ông Ninh nói rằng do không nắm rõ cách thức bầu cử nên đã bỏ trống phiếu bầu. Sau đó, dưới sự chứng kiến của tôi cùng nhiều người khác, ông Ninh đã đánh dấu vào ô trống để bầu toàn bộ số cổ phiếu mà ông nắm giữ tại Ngân hàng Eximbank cho ông Lê Minh Quốc. Sau đó, ban kiểm phiếu đã in lại 1 biên bản kết quả kiểm phiếu khác với nội dung thay đổi số liệu của ông Lê Minh Quốc từ 45,76% lên hơn 58%” - cổ đông giám sát nói.

Từ việc người công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử 2 lần cập nhật số phiếu bầu cho ông Lê Minh Quốc tại đại hội và tiết lộ từ cổ đông giám sát, nhiều người cho rằng ĐHCĐ bất thường Eximbank ngày 15/12 vừa qua vi phạm quy chế bầu cử. Hiện chưa lãnh đạo nào của Ngân hàng Eximbank lên tiếng về nghi ngờ này.

Hoàng Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang