video hot

Cơ khí chế tạo giành chứng nhận Quốc tế

09:31 28/04/2020

Vietq.vn - Được sự đồng ý của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt - Đức đã tham gia làm thành viên của Viện Hàn quốc tế. Trung tâm đã xây dựng và duy trì hệ thống quản lý và điều hành hoạt động đánh giá chứng nhận nhân sự hàn; hệ thống quản lý và điều hành hoạt động đánh giá và cấp phép các tổ chức đào tạo được ủy quyền.

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang