Có tiêu chuẩn nào khác ISO 9001:2008?

author 10:19 27/07/2012

(VietQ.vn) - Có một số tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng cho các lĩnh vực chuyên ngành mà tổ chức/doanh nghiệp có thể áp dụng để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và đăng ký chứng nhận.

Sự kiện: Tư vấn ISO - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

ISO/TS 16949 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng cho ngành công nghiệp ô tô

Hỏi: Tôi đang tìm hiểu về ISO 9000, ngoài ISO 9001:2008 còn tiêu chuẩn nào khác về hệ thống quản lý chất lượng không? Những tiêu chuẩn ở lĩnh vực nào thì phải đăng ký chứng nhận, lĩnh vực nào thì không cần chứng nhận? Xin cảm ơn quý báo!

Đào Thị Minh Nguyệt (Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội)

Đáp: Có một số tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng cho các lĩnh vực chuyên ngành mà tổ chức/doanh nghiệp có thể áp dụng để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và đăng ký chứng nhận:

(1) ISO/TS 16949 Quality management systems -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part organizations - Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng cho ngành công nghiệp ô tô.

(2) ISO 13485 Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes - Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng cho thiết bị y tế.

(3) ISO/TS 29001 Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Sector-specific quality management systems -- Requirements for product and service supply organizations – Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng cho ngành công nghiệp xăng dầu, hóa dầu và khí tự nhiên.

(4) ISO 15189 Medical laboratories -- Particular requirements for quality and competence – Phòng thí nghiệm y tế -- Yêu cầu cụ thể về chất lượng và năng lực (tiêu chuẩn này do các cơ quan công nhận đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận).

Ngoài các tiêu chuẩn trên, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) còn ban hành một số tiêu chuẩn hướng dẫn áp dụng ISO 9001:2008 cho các lĩnh vực chuyên ngành, nhưng không dùng để đánh giá chứng nhận như:

- IWA 1:2005 Quality management systems -- Guidelines for process improvements in health service organizations – Hướng dẫn áp dụng ISO 9000 trong dịch vụ y tế

- IWA 2:2007 Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education - Hướng dẫn áp dụng ISO 9000 trong giáo dục

- IWA 4:2009 Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2008 in local government - Hướng dẫn áp dụng ISO 9000 trong cơ quan hành chính nhà nước

Nếu bạn muốn biết rõ hơn về thông tin những tiêu chuẩn khác, hãy liên hệ đến Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (Số điện thoại: 04.37562807).

(Chuyên mục được thực hiện với sự phối hợp của Trung tâm Năng suất Việt Nam - VPC)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang