Công bố danh sách các tổ chức chứng nhận, giám định chất lượng sản phẩm dệt may

author 06:00 21/02/2018

(VietQ.vn) - Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 560/QĐ-BCT ngày 13/ 2/2018 về việc chỉ định tổ chức chứng nhận,giám định sản phẩm dệt may.

Theo đó, căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Ban hành Quy chuẩn quốc gia về mức giới hạn hàm lương formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm Dệt May, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 560/QĐ-BCT ngày 13/2 /2018 về việc chỉ định tổ chức chứng nhận, giám định sản phẩm dệt may.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 được Bộ Công Thương chỉ định là tổ chức chứng nhận, giám định chất lượng sản phẩm dệt may.

 

Các tổ chức được chỉ định giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm dệt may theo Quyết định 560 gồm: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3; Viện Dệt May; Chi nhánh công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hà Nội; Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng; Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol TP.Hồ Chí Minh; Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC; Công ty TNHH Intertek Việt Nam và Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC.

Theo Quyết định này, các tổ chức chứng nhận, giám định được chỉ định có trách nhiệm thực hiện việc chứng nhận, giám định sản phẩm dệt may theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN: 01/ 2017, ban hành kèm theo Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và phải tuân thủ quy định của nhà nước và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các tổ chức chứng nhận/giám định thực hiện có quy định liên quan về lưu mẫu; trình tự, thủ tục, lưu giữ hồ sơ chứng nhận/giám định chất lượng sản phẩm dệt may trong các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2018.

Hàng dệt may phải công bố hợp quy về formaldehyt

Theo quy định của Bộ Công Thương thì các sản phẩm hàng hóa dệt may trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường phải công bố hợp quy quy chuẩn về formaldehyt và amin thơm.

Quy chuẩn này quy định, mức giới hạn hàm lượng formaldehyt của sản phẩm dệt may tiêu thụ trên thị trường Việt Nam không được vượt quá 30mg/kg (đối với sản phẩm dành cho trẻ em dưới 3 tuổi); 75mg/kg (đối với sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da) và 300mg/kg (đối với sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da).

Trong khi đó, giới hạn về hàm lượng amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo không vượt quá 30mg/kg.

Với quy chuẩn này, cơ quan chức năng quy định, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trước khi bán hàng hóa ra thị trường phải công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy (CR) theo các quy định hiện hành.

Cơ quan chức năng cho phép doanh nghiệp được công bố hợp quy dưới hai hình thức là tự công bố hoặc dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức được chỉ định.

Hồ sơ công bố hợp quy sẽ được gửi đến sở công thương các tỉnh, thành phố để cơ quan này báo cáo Bộ Công Thương số lượng sản phẩm công bố hợp quy 2 quí 1 lần. Sau khi gửi hồ sơ là đã được phép đưa hàng hóa ra thị trường.

QCVN mới nhất giới hạn formaldehyt trong sản phẩm dệt may(VietQ.vn) - Bộ Công Thương đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

 Uyên Chi

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang